Đà Nẵng khai trương Trung tâm Giám sát, Điều hành Thông minh

14.08.2023
P.V
Ngày 14/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, Điều hành Thông minh thành phố (Trung tâm IOC).

Đà Nẵng khai trương Trung tâm Giám sát, Điều hành Thông minh

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tham dự lễ ra mắt và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh Đà Nẵng (IOC) giai đoạn 1.

Trung tâm IOC là nơi thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu của đô thị trên tất cả lĩnh vực để phân tích, hiển thị, từ đó giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, ra quyết định và quản lý chất lượng dịch vụ do thành phố cung cấp một cách tổng thể.

Ông Nguyễn Quang Thanh, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, cho biết từ năm 2020 thành phố đã hình thành thí điểm Trung tâm Giám sát dịch vụ đô thị thông minh, với một số dịch vụ thông minh cơ bản theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây được xem là mô hình thu nhỏ của IOC, cơ sở để đánh giá và triển khai Trung tâm IOC hôm nay.

Theo ông Thanh, việc xây dựng Trung tâm IOC (hiện nay là giai đoạn 1) của thành phố Đà Nẵng theo mô hình: Trang bị công cụ tổng hợp, phân tích tập trung tại IOC cấp thành phố, kế thừa, sử dụng lại dữ liệu số hiện có của các ngành; các trung tâm điều hành (OC) quận, huyện và OC chuyên ngành được phân cấp, ủy quyền để sử dụng chung.

Hiện nay Trung tâm IOC Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thiện các chức năng, cung cấp 15 dịch vụ đô thị thông minh sẵn sàng đưa vào hoạt động phục vụ lãnh đạo các cấp và người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi khai trương.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các ngành, địa phương tập trung tiếp cận Trung tâm IOC theo phương thức không cầu toàn, nóng vội; vừa làm, vừa điều chỉnh; hoàn thành đến đâu đưa vào sử dụng ngay đến đó, từng bước tối ưu và mở rộng; đảm bảo tuân thủ theo Khung kiến trúc; lấy hạ tầng, dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để đánh giá hiệu quả.

Việc triển khai Trung tâm IOC không phải chỉ có trách nhiệm của Sở TT-TT mà phải xác định đây là trách nhiệm của tất cả sở, ngành, địa phương. Trung tâm sẽ là nơi đưa ra các phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Do vậy cần tránh tình trạng cát cứ dữ liệu, đảm bảo tuân thủ mô hình quản trị dữ liệu...