Văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã được phong danh hiệu, tước hiệu

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật:

- NSNA Thân Nguyên tước hiệu EVAPA/G.

- NSNA Ông Văn Sinh tước hiệu ESVAPA.

- NSNA Hồ Xuân Bổn tước hiệu ESVAPA.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu:

- Có 03 NSND: Trần Đình Sanh, Nguyễn Thị Thu Nhân, Từ Văn Hiệp.

- Có 01 Nghệ nhân nhân dân: Trịnh Công Sơn.

- Có 20 NSƯT: Trần Văn Ngộ, Phan Thị Lan Phương, Phạm Thanh Tỵ, Hà Hữu Hùng, Nguyễn Ninh, Lê Thị Phương Lan, Cao Đình Liên, Nguyễn Thảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hồ Đức Dũng, Lê Văn Phú, Trịnh Tiến Lâm, Trần Ngọc Tuấn, Phan Văn Quang, Huỳnh Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Tô Văn Kỳ, Trương Văn Hải, Lê Thị Hải Yến.

- Có 05 Nghệ nhân ưu tú: Đỗ Hữu Quế, Nguyễn Thế Dân, Phạm Hồng Thái,  Trần Thị Mỹ Lệ, Hoàng Thị Kim Hà.

Hội Điện ảnh:

- Có 01 NSND: Huỳnh Văn Hùng.

- Có 02 NSƯT: Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Trung.

Hội Âm nhạc:

- Có 06 NSƯT: Nguyễn Đình Thậm, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trịnh Mạnh Tấu, Ngọc Lê, Xuân Đề, Minh Chính.

Hội Mỹ thuật:

- Có 01 Nghệ nhân nhân dân: Nguyễn Long Bửu.

Hội Nghệ sĩ Múa:

- Có 01 NSND: Lê Huân.

- Có 05 NSƯT: Đào Minh Vân, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Thiện Tâm, A Lăng Hoa (Nguyễn Thị Thúy Hoa), Phan Hồng Hà.

Hội Văn nghệ dân gian:

- Có 01 Nghệ nhân ưu tú: Hoàng Thị Kim Hà.