Tiêu chuẩn phong tước hiệu FIAP

 1. Thẻ Life Card:
  1. Điều kiện: là hội viên Hội thành viên của FIAP.
  2. Hồ sơ: file ảnh hộ chiếu (file JPG, kích thước 200dpi, tối đa 1Mb) kèm theo Đơn đăng ký.    
  II. AFIAP:
  1. Điều kiện:
  - Thời gian tác phẩm accept đầu tiên trong cuộc thi do FIAP bảo trợ được ít nhất 1 năm.
  - Có trên 40 accept với ít nhất 15 tác phẩm, ở 15 cuộc thi do FIAP bảo trợ, tại 8 quốc gia.
  - Trong số các tác phẩm được accept, có ít nhất 4 tác phẩm ảnh in (ảnh giấy).
  2. Hồ sơ:
  - Đơn đăng ký theo mẫu của FIAP
  - 5 file tác phẩm được kê khai trong trang B của hồ sơ, các tác phẩm này phải có ít nhất 3 accept.
  III. Tước hiệu EFIAP
  1.Ứng viên cho tước hiệu EFIAP cần đạt các điều kiện sau:
  - Nhận tước hiệu AFIAP ít nhất 1 năm.
  - Tham dự thành công 30 cuộc thi có sự bảo trợ của FIAP ở 20 quốc gia khác nhau.
  - Có ít nhất 250 accept với 50 tác phẩm tại các cuộc thi có sự bảo trợ của FIAP.
  - Có 12 tác phẩm ảnh giấy (ảnh in) được accept.
  2. Hồ sơ:
  - Đơn đăng ký theo mẫu của FIAP.
  - 5 file tác phẩm được kê khai trong trang B của hồ sơ. Các tác phẩm này không được trùng với các tác phẩm đã nộp ở hồ sơ AFIAP. Tất cả các tác phẩm phải có ít nhất 3 accept và ít nhất 2/5 tác phẩm này phải đoạt giải tại các cuộc thi ở các quốc gia khác nhau.
  IV. Các bậc EFIAP:
  1.Tính từ ngày được trao tước hiệu EFIAP, phải đạt được các thành tích sau:
  a. EFIAP/b: có 200 accept, với 50 tác phẩm ở 5 quốc gia.
  b. EFIAP/s: có 300 accept, với 100 tác phẩm ở 10 quốc gia.
  c. EFIAP/g: có 500 accept, với 150 tác phẩm ở 15 quốc gia.
  d. EFIAP/p: có 700 accept, với 250 tác phẩm ở 20 quốc gia.
  Sau ngày được phong tước hiệu EFIAP/p, hoặc kể từ ngày 01/01/2015, tùy theo điều kiện nào gần hơn, để đạt tước hiệu:
  - EFIAP/d1: 50 giải thưởng với 15 tác phẩm, ở 5 quốc gia.
  - EFIAP/d2: 100 giải thưởng với 30 tác phẩm, ở 7 quốc gia.
  - EFIAP/d3: 200 giải thưởng với 50 tác phẩm, ở 10 quốc gia
  2. Hồ sơ:
  a. Đơn đăng ký theo mẫu của FIAP.
  b. Số tác phẩm nhận được giải thưởng (tính sau ngày đạt tước hiệu EFIAP), tùy theo từng loại tước hiệu:
  - EFIAP/b: 4 tác phẩm đoạt giải ở 4 cuộc thi tại 4 quốc gia.
  - EFIAP/s: 5 tác phẩm đoạt giải ở 5 cuộc thi tại 5 quốc gia.
  - EFIAP/g: 6 tác phẩm đoạt giải ở 6 cuộc thi tại 6 quốc gia.
  - EFIAP/p: 7 tác phẩm đoạt giải ở 7 cuộc thi tại 7 quốc gia.
  - EFIAP/d1: 5 tác phẩm đoạt giải ở 5 cuộc thi tại 5 quốc gia.
  - EFIAP/d2: 6 tác phẩm đoạt giải ở 6 cuộc thi tại 6 quốc gia.
  - EFIAP/d3: 7 tác phẩm đoạt giải ở 7 cuộc thi tại 7 quốc gia.
  Lưu ý:
  - Các tác phẩm này không được trùng với các tác phẩm đã được nộp ở các bậc tước hiệu EFIAP trước.
  - Mỗi năm, chỉ được nộp hồ sơ cho 1 bậc tước hiệu, và phải lần lượt theo thứ tự từng bậc.
  - Các bậc tước hiệu EFIAP và tước hiệu MFIAP là riêng biệt. Một tác giả, người giữ cả 2 tước hiệu này, có thể sử dụng đồng thời cả 2 sau tên của mình.
  V. MFIAP:
  1.Tước hiệu MFIAP  được trao cho nghệ sĩ nhiếp ảnh, công nhận toàn bộ thành tích của họ trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật. MFIAP là bước thứ ba, sau AFIAP và EFIAP. Ứng viên phải có tước hiệu EFIAP được ít nhất 3 năm, tính trên ngày tháng của bằng chứng nhận
  2.Ứng viên cho tước hiệu MFIAP phải nộp:
  a.Bản khai lý lịch theo mẫu của FIAP.
  b.Bộ ảnh gồm 20 tác phẩm được đánh số từ 1 đến 20 (ảnh màu hoặc đen trắng). Ảnh giấy với kích thước 30 x 40cm hoặc khổ A3. Khối lượng bộ ảnh không quá 2kg. Bộ ảnh phải có sự thống nhất từ ý tưởng đến cách thể hiện.
  c. Một bản giới thiệu, trình bày chủ đề và ý tưởng sáng tạo của NSNA.
  d.Lệ phí 100 Euro.
  3.Không cần gửi danh sách các tác phẩm đoạt giải và accept trong các cuộc thi có sự bảo trợ của FIAP vì những giải thưởng này không được cân nhắc khi xét hồ sơ MFIAP.
  4. Đơn đề nghị phong tước hiệu MFFIAP phải được gửi đến Ban Tước hiệu FIAP và tới Tổng Thư ký FIAP bằng thư điện tử.
  5.Các tác phẩm và đĩa CD ROM phải được gửi tới người chịu trách nhiệm MFIAP  cùng với trang A và B đã được ký tên, kèm theo bản giới thiệu.
  6.Bộ ảnh được xét tại một trong các kỳ họp thường niên của Đoàn Chủ tịch FIAP. Đoàn Chủ tịch có thể gọi điện để yêu cầu xác nhận. tước hiệu MFIAP được trao bởi đa số thàm viên Đoàn Chủ tịch. Nếu tước hiệu MFIAP không được trao, ứng viên sẽ nhận được 1 bản giải thích lý do không được chấp nhận.
  7.Nếu hồ sơ MFIAP được chấp nhận, bộ ảnh sẽ thuộc về FIAP. FIAP có quyền sử dụng trong các cuộc triển lãm hoặc các sự kiện của FIAP. Các tác phẩm ảnh kỹ thuật số sẽ được đăng tải trên Website của FIAP.
  8.Khi tước hiệu MFIAP được trao, ứng viên sẽ nhận được 1 bằng chứng nhận và 1 thẻ đeo màu vàng.
  VI. Lưu ý chung:
  - Tất cả các tác phẩm kê khai đều thuộc các cuộc thi có sự bảo trợ của FIAP.
  - Ứng viên đề nghị phong tước hiệu AFIAP phải có thẻ Life Card (có thể đồng thời làm thẻ FIAP Life Card và AFIAP)
  - Riêng hồ sơ đề nghị tước hiệu MFIAP, nếu không được chấp nhận, ít nhất 3 năm sau, ứng viên mới được tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị xét MFIAP. Mỗi người chỉ được nộp hồ sơ MFIAP tối đa 3 lần.
  - Hồ sơ FIAP Life card, tước hiệu AFIAP, EFIAP, các bậc EFIAP (b,s,g,p,d1,d2,d3) gửi về Hội NSNAVN trước 28/02 hàng năm. Lệ phí làm thẻ Life Card hoặc tước hiệu là 50 Euro.
  - Hồ sơ MFIAP gửi về Hội NSNAVN trước 15/12 hàng năm. Lệ phí làm tước hiệu MFIAP là 100 Euro.
  - Lệ phí làm lại thẻ FIAP là 50 Euro.
  - Tất cả các hồ sơ gửi xét phải đóng tiền lệ phí. Trong trường hợp hồ sơ không được FIAP chấp nhận, khi gửi lại hồ sơ, phải nộp lệ phí.

 (Theo tài liệu của FIAP)