Báo cáo Hoạt động văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC

- NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

               Số:97/BC-VHNT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2021

 

BÁO CÁO

Hoạt động văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm

 chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Trong sáu tháng đầu năm 2021, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành đã nỗ lực lao động, sáng tạo nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và của thành phố. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động phải huỷ bỏ hoặc lùi lại thời gian để tập trung cho công tác phòng, chống dịch, song với sự nỗ lực của cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành, một số chương trình công tác đề ra từ đầu năm cơ bản đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA LIÊN HIỆP VHNT:

1. Tổ chức các hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố Đà Nẵng

  Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật và các Hội chuyên ngành đã chủ động tổ chức một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu 2021. Có nhiều hình thức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời giới thiệu đại biểu văn nghệ sĩ tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tham dự toạ đàm do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức

Vào chiều ngày 30/3/2021, hơn 50 văn nghệ sĩ thuộc 9 Hội chuyên ngành tham dự Toạ đàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” do Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Tại buổi toạ đàm, các văn nghệ sĩ đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận đưa ra nhiều góp ý, đề xuất, hiến kế những nội dung thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để phát triển văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Từ kết quả buổi tọa đàm này Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có Thông báo Kết luận số 110-TB/TU ngày 29/4/2021. Thông báo Kết luận đã đánh giá cao những đóng góp của văn nghệ sĩ thành phố trong thười gian qua, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong thời gian đến.

3. Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18

Chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 18, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc tổ chức chương trình thơ Nguyên tiêu Tân Sửu 2021 với chủ đề “Mẹ quê hương”. Chương trình được tổ chức dưới hình thức ngâm thơ, biểu diễn những ca khúc phổ nhạc từ thơ của các nhà thơ, nhạc sĩ. Bên cạnh đó, chương trình còn có phần toạ đàm “Thơ trong đời sống hiện đại”. Chương trình đã được ghi hình và phát sóng trên đài DaNangTV vào ngày 26/02/2021 nhằm gửi tới khán giả yêu thích nghệ thuật, đồng thời phù hợp với bối cảnh đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp.

4Đầu tư sáng tác văn học, nghệ thuật

 -Liên hiệp Hội đã trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thưởng thêm 50% giá trị tiền thưởng cho 26 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế, khu vực năm 2020 với số tiền 115 triệu 250 ngàn đồng.

- Xét hỗ trợ một số tác phẩm văn học, nghệ thuật theo đề xuất của các Hội chuyên ngành.

5. Hoạt động Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng

a) Tạp chí Non Nước

Tạp chí Non Nước từ đầu năm đến nay phát hành 6 số, in và phát hành đều kỳ vào ngày đầu mỗi tháng. Tạp chí có nhiều cố gắng giới thiệu tác giả và tác phẩm mới của các hội viên đồng thời tăng cường bài vở nghiên cứu chuyên sâu các lãnh vực văn học và nghệ thuật.

Đặc biệt tạp chí tăng cường chuyên đề tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của thành phố và của đất nước.

- Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón xuân Tân Sửu 2021; 

- Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2021);

- Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021);

- Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/​1947 - 27/7/2021) và nhiều bài viết tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng

  Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục đăng tải các tin tức của Liên hiệp Hội và các sáng tác văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ 09 Hội chuyên ngành và Tạp chí Non Nước điện tử; kịp thời đưa các tin tức thời sự về văn học, nghệ thuật trong và ngoài thành phố với nhiều chuyên mục hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

6. Tham mưu hồ sơ tổ chức Giải thưởng VHNT thành phố lần thứ 4 (2015-2020)

Với tư cách là cơ quan thưởng trực Giải thưởng VHNT thành phố Đà Nẵng, vừa qua Liên hiệp Hội đã có nhiều văn bản tham mưu cho UBND thành phố tổ chức xét tặng Giải thưởng VHNT thành phố lần thứ 4. Hiện nay Liên hiệp Hội đã dự thảo Quy chế và Kế hoạch tổ chức giải gửi UBND thành phố. UBND thành phố đang lấy ý kiến các ngành và chuẩn bị ban hành Quy chế và Kế hoạch tổ chức

7. Củng cố công tác thi đua, khen thưởng

Nhằm củng cố công tác thi đua, khen thưởng, vừa qua Liên hiệp VHNT đã soạn thảo và hoàn chỉnh một số Quy chế như sau:

1.Quy chế thi đua khen thưởng Khối văn học, nghệ thuật thành phố (12 đơn vị)

2.Quy chế thi đua khen thưởng Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật thành phố

3.Quy chế Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật hàng nămcủa Liên hiệp VHNT thành phố.

Các quy chế sửa chữa, bổ sung lần này nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp Hội trong thời gian đến.

hoàn chỉnh các văn bản về ký kết Giao ước thi đua năm 2021; dự thảo hồ sơ xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm lần thứ IV (2015-2020); Quy chế Giải thưởng Văn học- Nghệ thuật hàng năm, Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua, Quy chế Xét thi đua khen thưởng hàng năm của Liên hiệp Hội...

8. Một số khó khăn

Bên cạnh những hoạt động, những kết quả đạt được như đã nêu trên, do ảnh hưởng nặng nề và tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid cho đến thời điểm hiện tại, Liên hiệp Hội phải ngừng tổ chức một số hoạt động về văn học, nghệ thuật. Cụ thể là: Trại sáng tác tổng hợp tại Nhà sáng tác Tam Đảo - Vĩnh Phúc năm 2021, Toạ đàm với chủ đề “100 năm nhà văn Nguyễn Văn Xuân” (nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà văn Nguyễn Văn Xuân), Trại sáng tác Văn học - Mỹ thuật hè thiếu nhi năm 2021, Hoạt động Ngày sách Việt Nam…

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH

Đầu năm 2021 vừa qua, các Hội chuyên ngành đều tổ chức tốt công tác tổng kết công tác năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021; kết nạp hội viên mới; Trao giải thưởng cho các tác giả đạt chất lượng cao năm 2020; Tổ chức đi thăm viếng, tặng quà các văn nghệ sĩ lão thành, đau yếu…

Ngoài ra các Hội đã có nhiều cố gắng tổ chức một số hoạt động sau:

Hội Âm nhạc

- Các nhạc sĩ sáng tác các ca khúc tham gia Liên hoan Âm nhạc khu vực do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức;

- Có 08 nhạc sĩ tham gia sáng tác về đề tài làng chài do UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà mời.

- Về giải thưởng: Có 05 nhạc sĩ đoạt giải B; 01 nhạc sĩ đoạt giải A trong Cuộc vận động sáng tác do Trung ương Đoàn phát động nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh .

- Có 03 nhạc sĩ tham gia giới thiệu ca khúc trên Đài DanangTV.

 Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật

- Chào mừng 68 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 -15/3/2021), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật phối hợp với Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức thành công lễ kỷ niệm và trưng bày phổ biến những tác phẩm xuất sắc của hội viên sáng tác trong thời gian qua; đồng thời trao giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020, tước hiệu EFIAP cho hội viên, nhằm tôn vinh những thành quả lao động sáng tạo trong năm qua, đây cũng là dịp mà những người làm công tác văn học nghệ thuật ôn lại những truyền thống tốt đẹp trong phong trào phát triển nhiếp ảnh của đia phương.

- Mở trại sáng tác tập huấn ảnh nghệ thuật cho 39 hội viên với chủ đề “Kỹ thuật ảnh đen trắng và cấu trúc ảnh bộ trong ảnh nghệ thuật”.

- Tổ chức cho 15 hội viên đi thực tế sáng tác tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Qua chuyến đi thực tế, nhiều hội viên đã nhiều tác phẩm có chất lượng tốt.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu

- Vận động các hội viên là tác giả, đạo diễn tăng cường sáng tác và dàn dựng chương trình, tiết mục cho CLB Sân khấu và các phong trào quận, huyện, các đoàn thể tham gia hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật do Trung ương và địa phương tổ chức.

- Các hội viên tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn nghệ thuật Tuồng phục vụ bà con nhân dân trong dịp tết Nguyên đán 2021 và Lễ hội Cầu Ngư truyền thống của các địa phương; Nhiều hội viên tham gia nhiều chương trình hát Dân ca, Bài chòi phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết.

-  Tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh hoạt động của bộ môn Dân ca - Bài chòi tại Đà Nẵng, tăng cường liên kết để tổ chức liên hoan các CLB Bài chòi khu vực miền trung”; gặp mặt các nghệ sĩ của các đơn vị Dân ca nhân dịp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021 khu vực miền trung tại Đà Nẵng.

- Tổ chức tập luyện lại 02 vở kịch ngắn, kịch dân ca để thu hình phục vụ nhân dân (công việc tập luyện đã xong nhưng chưa thể ghi hình do thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Hội Mỹ thuật  

- Tổ chức Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc xuân Tân Sửu 2021” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 57 tác phẩm của 42 họa sĩ là hội viên và cộng tác viên của Hội Mỹ thuật thành phố vẽ về đề tài mùa xuân và con giáp Tân Sửu 2021.

- Phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật quận Sơn Trà lần thứ nhất năm 2021 cho 15 hội viên (từ ngày 4/5/2021- 19/5/2021).

Hội Nghệ sĩ Múa

- Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao thuộc Hội nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng đã dàn dựng cho 200 chị em phụ nữ tham gia biểu diễn tại khuôn viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng.

- Xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ với 04 Hội kết nghĩa tổ chức tại Cần Thơ ; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo“Xây dựng và phát triển nghệ thuật múa thành phố Đà Nẵng”.

Hội Văn nghệ dân gian

- Tổ chức cho 11 hội viên đi điền dã ở xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (từ ngày 29/4/2021 đến 04/5/2021).

- Thành lập Ban Biên tập và triển khai thực hiện tuyển tập “25 năm sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian” chào mừng 20 năm thành lập Hội Văn nghệ Dân gian thành phố và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

 Hội Điện ảnh

- Các hội viên của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Điện ảnh, phối hợp tổ chức buổi giao lưu với đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và đoàn làm phim. Tổ chức chiếu các bộ phim đang thu hút người xem như: “Bố già”, “Cậu vàng”, “Tiệc trăng máu”. Trong đó có một buổi chiếu phim “Bố Già” cho các hội viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

- Các hội viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên thực hiện 26 tập của chương trình “Vụ án ngay bên bạn” dưới dạng phim ngắn với đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

- Về giải thưởng: Bộ phim tài liệu “Người Mẹ” của đạo diễn Đoàn Hồng Lê nhận Giải thưởng tại Festival del Cinema Cefafu, Ý; Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng và hội viên Trần Quý Nga được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; hội viên Lê Quốc Khánh được tặng Bằng khen của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Hội Kiến trúc sư

- Tổ chức họp báo và triển khai Giải thưởng Kiến trúc Sao Biển.

- Tham gia góp ý kiến các dự án như: Đề án điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2025 định hướng đến 2030; Đề án Tổng thể mạng lưới tượng, tượng đài, tranh hoành tráng thành phố đến năm 2025 định hướng đến 2030; tham góp ý kiến liên quan đến Cầu đi bộ của dự án Mikazuki Sapa & Hotel Resort và tham gia góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Tổng thể sông Cổ Cò đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

- Phối hợp với Chi hội Kiến trúc sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Những góc nhìn mới về Quy hoạch đô thị và Di sản đô thị”.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
 2. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phốkết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm hướng tới chào mừng 131 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2021).
 3. Triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 4.  Tham mưu UBND thành phố tiến hành các bước xét chọn và trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm lần thứ IV(2015-2020).
 5. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn học, nghệ thuật hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.
 6.  Tiếp tục phối hợp với UBND quận Sơn Trà biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quận Sơn Trà - Di tích và Danh thắng”; phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian xuất bản tập sách “25 năm sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian”.
 7. Hội đồng Lý luận,  Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 8. Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục tăng cường chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức, các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước - tạp chí sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ thành phố. Bên cạnh Tạp chí Non Nước bản in giấy, cần chú trọng phát triển bản tạp chí điện tử để phục vụ kịp thời nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài thành phố; tập trung đăng tải các bài viết,các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.
 9. Tiếp tục chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ 9 Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học, nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
 10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 02 nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tácVăn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 11. Liên hiệp Hội đang phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố và Hội Mỹ thuật Việt Nam dự thảo các kế hoạch để chuẩn bị cho Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 27 năm 2022 tại Đà Nẵng.
 12. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵngvà các cơ quan đơn vị liên quantiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc v.v...

Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

 

Nơi nhận:

-Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam;

-VP Đoàn đại biểu QH, HĐND dân và UBNDTP;

-VP Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;

 -Sở Văn hóa và Thể thao Tp;

-Các Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội;

-Lưu: VT.

 1. TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Bùi Văn Tiếng