Thơ Trần Trúc Tâm

20.02.2024
Trời giêng tháng rộng năm dài/ Mùa cây mặc áo sương mai mượt mà!

Thơ Trần Trúc Tâm

Chờ mong

 

Trời giêng tháng rộng năm dài

Mùa cây mặc áo sương mai mượt mà!

Hoa xuân trải lụa. Hoa cà

Sao người năm ấy ở xa chưa về?

 

Không đề

 

Mắc chi tôi hẹn ước

Rồi đi không trở về

Để chiều nay quay quắt.

Nỗi nhớ chiều xa quê....

 

(Tạp chí Non Nước số 311+312)