Tặng thưởng hằng năm

Tặng thưởng hằng năm

 TẶNG THƯỞNG NĂM 2008
 
1/ Tác phẩm Nắng chiều tranh sơn dầu của Hà Dư Anh - Loại A
 
2/ Tác phẩm Tin bão khẩn cấp tranh sơn dầu của Thân Trọng Dũng - Loại A
 

 TẶNG THƯỞNG NĂM 2009
 
1/ Tác phẩm Người mẹ cầm súng tượng đất nung của Huy Hạnh - Loại B
 
2/Tác phẩm Nỗi lo vẫn còn tranh sơn dầu của Thân Trọng Dũng - Loại B
 
3/ Tác phẩm Cái bóng điêu khắc đá của Trần Hữu Hóa - Loại C
 
4/ Tác phẩm Mai một hồn Cơ Tu tranh sơn dầu của Trần Nhơn - Loại C
 
5/ Tác phẩm Gia đình tượng gỗ của Nguyễn Quang - Giải tặng thưởng
 
6/ Tác phẩm Sự tích trầu cau điêu khắc đá của Lê Công Dũng - Giải tặng thưởng
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

1/ Tác phẩm Sáng mãi ngàn năm Acrylic của Thân Trọng Dũng - Loại B
 
2/ Tác phẩm Xuống phố tượng gỗ của Nguyễn Quang - Loại C
 
3/ Tác phẩm Chiều về trên sông tranh sơn dầu của Hà Dư Anh - Giải tặng thưởng
 


TẶNG THƯỞNG NĂM 2011

1/ Tác phẩm Hồn đất nước composite của Phạm Hồng - Loại A

2/ Tác phẩm Sinh tồn đá tổng hợp của Lê Công Dũng - Loại B

3/ Tác phẩm Vốn cổ khắc gỗ của Trần Thị Cúc - Loại B

4/ Tác phẩm Tâm trạng đá của Trần Hữu Hóa - Loại B

5/Họa sĩ Nguyễn Vĩnh Thuận - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng-Loại khuyến khích.

6/ Họa sĩ Quang Huy - Có nhiều đóng góp trong hoạt động mỹ thuật Đà Nẵng - Loại khuyến khích.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ Tác phẩm Biển đảo phù điêu đá của họa sĩ  Lê Công Dũng – Giải A

2/ Tác phẩm Đôi cánh tượng đá của họa sĩ Trần Hữu Hóa – Giải B

3/ Tác phẩm Chợ nổi khắc gỗ của họa sĩ  Trần Thị Cúc – Giải B

4/ Tác phẩm Sau mùa mưa sơn dầu của họa sĩ  Nguyễn Trung Kỳ - Giải C

5/ Họa sĩ  Trần Như Ái - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

6/ Họa sĩ Nguyễn Thị Phi - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

7/ Họa sĩ Phó Đức Vượng - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

1/ Tác phẩm Tuốt lúa tranh sơn dầu của họa sĩ  Vũ Dương

2/ Tác phẩm Nét xưa Tranh tổng hợp  của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư

3/ Tác phẩm Sóng lành Tranh sơn mài của họa sĩ  Đặng Công Tuấn

4/ Tác phẩm Khoảng cách Tranh đồ họa của họa sĩ  Nguyễn Văn Cường

5/ Tác phẩm Hồn Việt Acrylic của họa sĩ Thân Trọng Dũng

6/ Tác phẩm Bay lên Hoàng Sa ơi tranh đồ họa của họa sĩ  Trần Nhơn

7/ Tác phẩm Trống đồng tượng đá granit của điêu khắc gia Lê Công Dũng

8/ Tác phẩm Tình biển tượng gỗ của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Bình

9/ Họa sĩ  Phạm Hồng - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

10/ Điêu khắc gia Nguyễn Quang - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 11/ Tập thể Hội đồng nghệ thuật Hội - Có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

1/ Tác phẩm Huyền thoại mẹ tranh khắc gỗ của Trần Hữu Cần - Giải A

2/ Tác phẩm Thiếu nữ Bana tượng đá granit của điêu khắc gia Lê Công Dũng - Giải B

3/ Tác phẩm Hạnh phúc gia đình tranh khắc mêka của họa sĩ Huỳnh Thị Thắng - Giải B

4/ Tác phẩm Giáp ngọ tranh sơn dầu của họa sĩ Trần Huy Tuân - Giải C

5/ Tác phẩm Tuổi thơ tôi đến trường tranh sơn mài  của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh - Giải C

6/ Tác phẩm Lễ hội Katê tranh sơn dầu của họa sĩ  Đặng Công Tuấn - Giải C

7/ Tác phẩm Vị tướng huyền thoại tranh khắc gỗ của họa sĩ  Phan Thanh Hải - Giải C

8Tác phẩm Cung đàn tượng đá granit của điêu khắc gia Phan Tiến Dũng - Giải C


* Giải phong trào:

 1/ Họa sĩ Nguyễn Thị Phi có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng

 2/ Họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha  có nhiều đóng góp cho phong trào mỹ thuật Đà Nẵng


TẶNG THƯỞNG NĂM 2015

 1/  Tác phẩm Nghiệp  tranh sáp dầu của họa sĩ Đoàn Phi Hổ - Giải A

2/ Tác phẩm Dậy sóng điêu khắc đá của điêu khắc gia Trần Hữu Hóa - Giải B

3Tác phẩm Hợp long cầu Trần Thị Lý tranh sơn dầu của Võ Thanh Tịnh - Giải B

4/ Tác phẩm Giấc mơ của cha tranh sắp đặt của họa sĩ  Phan Thanh Hải - Giải C

5/ Tác phẩm Hạnh phúc của mẹ tranh khắc gỗ  của họa sĩ Trần Hữu Cấn - Giải C

6/ Tác phẩm Vĩnh cữu tranh sơn dầu của họa sĩ  Nguyễn Thị Dư Dư

 * Giải phong trào:

* Tác phẩm Chân dung nhà văn tranh sơn dầu của họa sĩ Phan Hoàng

* Tác phẩm Ngoại ô Hà Nội tranh sơn dầu của họa sĩ Trần Thị Mỹ NhungTẶNG THƯỞNG NĂM 2016


1. Tác phẩm Ký ức đồng quê phù điêu gỗ của họa sĩ Nguyễn Quang - Giải Nhất


2. Tác phẩm Niềm tin tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Thị Phượng - Giải Nhì

3. Tác phẩm Ký ức tuổi thơ tranh khắc gỗ của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha - Giải Nhì

4. Tác phẩm Giấc mơ cổ tích tranh khắc gỗ của họa sĩ Phan Thanh Hải - Giải Ba

5. Tác phẩm Hạc giấy tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Ba

6. Tác phẩm Chút nắng mùa đông tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Đợi - Giải Ba

7. Tác phẩm Biển chết tranh composite của họa sĩ Lê Công Dũng - Giải Ba

8. Tác phẩm Điểm nhìn tranh sáp màu của Đoàn Phi Hổ - Giải Khuyến khích

9. Tác phẩm Ngày mới tranh sơn dầu của Bảo Tân - Giải Khuyến khích

10. Tác phẩm Đôi bạn tranh bút sơn của Trần Hữu Cân - Giải Khuyến khích

11. Tác phẩm Tình gốm tranh gốm của Phan Tiến Dũng - Giải Khuyến khíchTẶNG THƯỞNG NĂM 2017

1. Tác phẩm Góc phố 1, 2, 3 tranh khắc gỗ của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha - Giải Nhất

2. Tác phẩm Câu chuyện họa sĩ tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Nhì

3. Tác phẩm Rừng đước tranh acrylic của họa sĩ Phan Tuy An - Giải Ba

4. Tác phẩm Tiểu vũ trụ tranh giấy dó của họa sĩ Nguyễn Thị Dư Dư - Giải Ba

5. Tác phẩm Hoa của biển gốm nung của họa sĩ Nguyễn Văn Huy - Giải Ba

6. Tác phẩm Niềm tin tranh khắc gỗ của họa sĩ Đỗ Thanh - Giải Ba

7. Tác phẩm Biến đổi gen tranh thủ ấn họa của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh - Giải Khuyến khích

8. Họa sĩ Trần Văn Tâm  có tác phẩm tốt tham gia triển lãm mỹ thuật năm 2017 - Giấy khenTẶNG THƯỞNG NĂM 2018

1. Tác phẩm Giấc mơ biển tranh sơn dầu của họa sĩ Đặng Thị Phượng - Giải Nhất

2. Tác phẩm Đối bóng tranhthủ ấn họa của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh - Giải Nhì

3. Tác phẩm Hạnh phúc tranh Acrylic của họa sĩ Nguyễn Văn Yên - Giải Nhì

4. Tác phẩm Miền đất nhớ tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Ba

5. Tác phẩm Kỷ niệm mùa hồng tranh sơn dầu của họa sĩ Vũ Dương - Giải Ba

6. Tác phẩm Ước mơ của bé tranh sơn dầu của họa sĩ Bảo Tân - Giải Ba

7. Tác phẩm Thời gian tranh sơn dầu của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Miền di sản tranh tổng hợp của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt - Giải Khuyến khích

9. Họa sĩ Đặng Công Tuấn  có thành tích đóng góp cho hoạt động phong trào mỹ thuật năm 2018 - Giấy khen


TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

1. Tác phẩm Tây Giang vào hạ khắc gỗ của họa sĩ Đoàn Hữu Thanh - Giải Nhất

2. Tác phẩm Vé về tuổi thơ khắc gỗ của họa sĩ Trần Hữu Cân - Giải Nhì

3. 
Tác phẩm Viên đá thô tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Nhì

4.  Tác phẩm Vết tích tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Thị PhượngGiải Ba

5. Tác phẩm Mẻ khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt - Giải Ba

6. Tác phẩm Cổ tích tranh in kẽm của họa sĩ Bảo Tân - Giải Ba

7. Tác phẩm Cõi uyên tranh Acrylic của họa sĩ Trần Văn Tâm - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Giấc ngủ tranh Acrylic của họa sĩ Phan Tuy An - Giải Khuyến khích

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2020

1. Tác phẩm Nhớ tranh lụa của họa sĩ Trần Văn Tâm - Giải Nhì

2. Tác phẩm Hơi ấm vùng cao tranh khắc gỗ phá bản của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt - Giải Nhì

3. 
Tác phẩm Sau cơn bão tranh khắc gỗ điểm màu của họa sĩ Phan Thanh Hải - Giải Nhì

4.  Tác phẩm Sau cơn bão tranh độc bản-sơn dầu của họa sĩ Bảo TânGiải Ba

5. Tác phẩm Bay tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Ba

6. Tác phẩm Ngược xuôi tranh sơn dầu của họa sĩ Hà Châu - Khuyến khích

7. Tác phẩm Nỗi lo còn đó tranh khắc gỗ của họa sĩ Ngô Thanh Hùng - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Kiểm soát dịch tranh Acrylic của họa sĩ Mai Thị Kim Liên - Giải Khuyến khích

9.Tác phẩm Mắt biển tranh Acrylic của họa sĩ Quang Huy - Giải Khuyến khích

10. Tác phẩm Sức sống tranh khắc gỗ của họa sĩ Trần Hồng Lâm - Giải Khuyến khích

11. Tác phẩm Tuyến đầu chống dịch tranh Acrylic của họa sĩ Phan Văn Thành - Giải Khuyến khích

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2021

1. Tác phẩm Nhịp điệu tranh Acrylic của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt - Giải Nhì

2. Tác phẩm Ký ức tuổi thơ tranh khắc gỗ của họa sĩ Đỗ Thanh - Giải Nhì

3. 
Tác phẩm Ảo ảnh tranh khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình - Giải Ba

4.  Tác phẩm Dấu xưa 2 tranh Acrylic của họa sĩ Trần Văn Tâm Giải Ba

5. Tác phẩm Ra khơi tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy - Giải Ba

6. Tác phẩm Bình Yên tranh sơn dầu của họa sĩ Bảo Tân - Giải Khuyến khích

7. Tác phẩm Theo mẹ tranh khắc gỗ phá bản của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt - Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Kéo lưới ra khơi tranh Khắc gỗ của họa sĩ Trần Thị Cúc - Giải Khuyến khích

9.Tác phẩm Hoa chuối (No.1) tranh Acrylic của họa sĩ Nguyễn Thị Đào - Giải Khuyến khích

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2022

1. Tác phẩm Tuổi thơ tranh Acrylic của họa sĩ Nguyễn Thị Đào - Giải Nhất

2. Tác phẩm Nguyện cầu tranh Acrylic của họa sĩ Trần Văn Tâm - Giải Nhì

3. 
Tác phẩm Bay cao tranh sơn dầu của họa sĩ Bảo Tân - Giải Nhì

4.  Tác phẩm Ngày hạnh phúc tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt Giải Ba

5. Tác phẩm Xuân thì tranh sơn dầu của họa sĩ Đặng Thị Phượng - Giải Ba

6. Tác phẩm Ký ức về một cánh diều tranh thủ ấn họa của họa sĩ Nguyễn Duy Ninh - Giải Ba

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2023

1. Tác phẩm Vọng Sơn Trà Khắc gỗ
 của họa sĩ Phan Thanh Hải - Giải B

2. Tác phẩm Duyên quê tranh lụa của họa sĩ Lê Tấn Lộc - Giải B

3. 
Tác phẩm Trở về tranh khắc gỗ phá bản của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt - Giải B

4.  Tác phẩm Sau cơn bão khắc gỗ của họa sĩ Đỗ Thanh Giải C

5. Tác phẩm Dòng nước đen gò nhôm của họa sĩ Vũ Hữu Chung - Giải C

6. Tác phẩm Trốn tìm tranh Acylic của họa sĩ Nguyễn Thị Đào - Giải C

7.  Tác phẩm Bà và cháu tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Ngân Thủy Giải Khuyến khích

8. Tác phẩm Đêm nồng Tà vạt Cơ tu tranh lụa của họa sĩ Nguyễn Trung Kỳ - Giải Khuyến khích

9. Tác phẩm Đời khắc gỗ của họa sĩ Trương Nguyễn Nguyên Kha - Giải Khuyến khích

10. Tác phẩm Đá dế tranh lụa của họa sĩ Trần Văn Tâm - Giải Khuyến khích

11. Tác phẩm Những ô cửa khắc gỗ màu của họa sĩ Nguyễn Trường Chinh - Giải Khuyến khích