Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

STT

Danh sách

hội viên

Địa chỉ liên hệ

+ số điện thoại

Đảng viên

Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú (*) Số điện thoại

Hội viên Trung ương

 Ghi chú

1

 Trần Thị Cúc

Lô e21 Trần Nhân Tông p Măn Thái – Quận Sơn Trà

0905851959

x

 

x

 

2

Vũ Dương

26 Trần Kế Xương - 0905103222

 

 

x

 

3

Nguyễn Trọng Dũng

117 Hoàng Văn Thụ - 0983574336

 

 

x

 

4

Nguyễn Thị Dư Dư

K45/3 Phan Bội Châu - 0913452996

x

 

x

 

5

Thân Trọng Dũng

216 Phan Trọng Tuệ - 0906460005

 

 

x

 

6

Lê Công Dũng        

61 Trần Huy Liệu - 0903571611

 

 

x

 

7

Lê  Đợi

20 Nguyễn Chí Thanh - 01282756064

 

 

x

 

8

Hoàng Đặng

K54/12 Ông Ich Khiêm  - 0903510648

 

 

x

 

9

Phạm Hồng

K54/3 Ông ích Khiêm - 0905022848

x

x

x

 

10

Lê Huy Hạnh                  

K54/10 Ông ích Khiêm - 0903586151

 

 

x

 

11

Phan Thanh Hải              

An Thượng 5-Mỹ AN - 0905033727

x

 

x

 

12

Nguyễn Văn Huy         

194 Tô Hiệu - 0935863996

 

 

x

 

13

Trần Hữu Hóa                  

123 Lê Đình Lý - 0905652386

 

 

x

 

14

Hồ Đình Nam Kha             

111  Đinh Núp- Thanh Khê - 0905603005

 

 

x

 

15

Trần Nhơn                            

K54/10 Ông ích Khiêm - 0903601566

 

 

x

 

16

Trần Hữu Dương         

K327/14 Nguyễn Ph  Nguyên 0905113577

 

 

x

 

17

Nguyễn Duy Ninh             

403c Núi Thành - 0905540554

 

 

x

 

18

Phan Ngọc Minh                

09 Bàu Hạc 1 Vĩnh Trung-Đà Nẵng 0982851525

 

 

x

 

19

Nguyễn Thị Phi                

H25/03/K18 Ông ích Khiêm -

x

 

x

 

20

Nguyễn Quang                      

14 Trần Văn Ơn-Đà Nẵng 0913459824

 

 

x

 

21

Đinh Gia Thắng                    

90 Lê Đình Lý 0913490739

 

x

x

 

22

Nguyễn Tường Vinh       

K113/h23/21 Nguyễn Chí Thanh 0987313895

 

 

x

 

23

Trần Hữu Cân                  

Tổ 56 Anại Hiên Đông-Sơn Trà 0905204455

x

 

x

 

24

Nguyễn Thanh Bình        

K596/22b Lê Văn Hiến 0902562239

 

 

 

 

25

Phạm Ngọc Bình                

K448/54 Trưng Nữ Vương 0989296514

 

 

 

 

26

Huỳnh Văn Cường               

648 Lê Văn Hiến 0914287281

 

 

 

 

27

Nguyễn Văn Cường            

K15/4 Bắc Đẩu –Đà Nẵng 0903595454

 

 

 

 

28

Đinh Tấn Chinh                   

894 Nguyễn Lương Bằng 0944401883

 

 

 

 

29

Nguyễn Trường Chinh   

58 Phan Kế Bính 0908512542

 

 

 

 

30

Phan Tiến Dũng                 

87Athanh Sơn –p Thanh Bình 0935324208

x

 

 

 

31

Nguyễn Duy Hối            

Lô 93/b4 Bầu Hạc 01216574407

 

 

 

 

32

Tôn Nữ Tâm Hảo             

352 Ngô Quyền 0905292398

 

 

 

 

33

Nguyễn Tiến Việt

 

 

 

x

 

34

Lê Văn  Hóa                       

130 Huyền Trân Công Chúa 0923727456

x

 

 

 

35

Lê  Ngân Thủy                     

 

 

 

 

 

36

Đinh Mỹ hương                    

297 Trường Chinh 0935777767

 

 

 

 

37

Ngô Thanh Hùng              

3/5 Phan Thành Tài 096566137

x

 

 

 

38

Nguyễn Trung Kỳ

78 Lê Duẩn 0905261144

x

 

x

 

39

Nguyễn  Bảo Quốc

 

 

 

 

 

40

Hà Dư Sinh                     

 

 

 

 

 

41

Võ Thanh Tịnh                

117 Hoàng Thúc Trâm-hcBắc 0935677042

x

 

x

 

42

Đặng Công Tuấn             

Trường CĐVHNT Mỹ An-P Phước Mỹ

0905258223

x

 

 

 

43

 Bảo Tân

20/64 Hoàng Hoa Thám

0902648857

 

 

x

 

44

Phùng Thương

 

 

 

 

 

45

Nguyễn Thanh Thanh    

Trường PTCS Nguyễn Huệ – QT

0905625381

 

 

 

 

46

Nguyễn Long Bửu          

 

 

 

 

 

47

Huỳnh Thị Thắng              

K5/10 Phạm Phú Thứ 0905293039

x

 

x

 

48

Trịnh Thu Ngà               

57 Nguyễn Thế Vinh 01214577769

 

 

 

 

49

Đoàn Phú Thanh               

23 Mai Am 0904539955

 

 

x

 

50

Nguyễn Xuân Thủy        

K9/5 Mai Xuân Thưởng 0905717483

 

 

 

 

51

Nguyễn Thành Tựu    

39 Đặng Thái Thân 0975001000

 

 

 

 

52

Đặng Thị Phượng

3/5 Phan Thành Tài 01228589006

 

 

 

 

53

Trần Huy Tuân               

464/2 Trường Chinh 0905160102

 

 

 

 

54

Mai kim liên                     

96 Ngô Quyền 0905717676

 

 

 

 

55

Bùi Ánh Tuyết                 

0120697847

 

 

 

 

56

Trương Ng Nguyên Kha

78 Lê Duẩn 0982461965

x

 

x

 

57

Trần Hải

648 Lê Văn Hiến 0975265562

 

 

 

 

58

Nguyễn Xuân Cường

0984718252

 

 

 

 

59

Nguyễn Thy Hoa

0906347688

 

 

 

 

60

Nguyễn Tấn Hiền

01684985235

 

 

 

 

61

Nguyễn Quang Hiệp

40 Thuận an 6  0914051152

 

 

 

 

62

Trần Văn Tâm

 

 

 

 

 

63

Nguyễn Văn  Yên

15 Phùng Hưng 0934884911

 

 

 

 

64

Văn Thị Tường Vy

01224510709

 

 

 

 

65

Phan Tuy An

1B Ba Đình

x

 

 

 

66

Nguyễn Văn Trí

K267/H30 Ngô Quyền 01224475015

 

 

 

 

67

Đinh Viết  An                  

01234006378

 

 

 

 

68

Nguyễn Sinh  Duyên        

32 Bạch Đằng 0988132886

x

 

 

 

69

Nguyễn Hữu Đức           

103  CMT8 0905656204

 

 

 

 

70

Nguyễn Vinh Trung

Tổ 58 Hòa Minh Qliên Chiểu 0905436264

 

 

 

 

71

Hồ Huy Hoàng                      

0905665434

 

 

 

 

72

Nguyễn Tấn Kiệt           

289/163F Trường chinh 0983119717

x

 

 

 

73

Phan Tiến Dũng           

135 Thái Thị Bôi 0905253992

x

 

 

 

74

Nguyễn Thị Đào

 

 

 

 

 

75

Nguyễn Thành Phương

 

x

 

 

 

76

Trần Hồng Lâm

 

 

 

x

 

  77

Hà Hoàng Ngâu

 

 

 

 

 

  78

Lê Tấn Lộc

 

 

 

 

 

  79

Phan Minh Nhật

48 Vạn Tường

x

 

 

 

   80

Phan Văn Thành

 

 

 

 

 

  81

Nguyễn Trọng Công Thành

K428/29/09Đ Tôn Đản

x

 

   

Tổng số 81 Hội viên.