Liên hệ

Liên hệ

HỘI MỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại: DĐ: 0905603005
(Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội)