Cầu trăng

15.11.2021
Trần Trúc Tâm

Cầu trăng

Như trăng mồng chín đang trôi

Bên phố xá bên núi đồi nhấp nhô

Bóng soi trong nước xanh lơ

Cuối sông đầu biển bất ngờ cầu trăng

Cây cầu dây võng bắc ngang

Trụ cao đón gió níu gần trời xa...

 

Sao chiều tiễn nắng đi qua

Cầu trăng sáng dãi ngân hà lung linh...

 

2.

Ngày xưa ngăn cách hai nơi

Cầu trăng nay đã nối lời ước mong

Sơn Chà chắn gió biển Đông

Giữ yên bờ giữa mênh mông nắng trời.

 

Nước non ngưng tụ thành lời

Cầu trăng Đà Nẵng

                                rợp trời pháo hoa...

T.T.T