Bưng bát cơm lại nhớ

05.05.2021
Nguyễn Hưng Hải

Bưng bát cơm lại nhớ

Cứ mỗi lần bưng bát cơm tôi lại thấy hiện lên

Bác Hồ đang thăm đồng, lội ruộng

Bác Hồ đang cầm rảnh mạ trên tay nhễ nhại mồ hôi trán

Bác Hồ đang tát nước với nông dân

 

Bùn đất lấm lem tấm áo nâu sồng

Không ai nghĩ Người là lãnh tụ

Sao mình là nông dân mà lại cứ lơ mơ về cây lúa

Tôi học ở Bác Hồ cách nhổ cỏ, bắt sâu…

 

Ôm bó lúa vào lòng, Bác cười rung chòm râu

Như những người nông dân làng tôi trúng vụ

Học ở Bác mỗi khi ra ruộng lúa

Không chỉ đứng nhìn rồi ngoảnh mặt quay đi

 

Nghĩ về Người tôi hay nghĩ đến một con đê

Giữ cho cả cánh đồng không bị ngập

Nghĩ về Người tôi lại nhớ về cái gầu tát nước

Bác như dòng sông Bứa xanh trong

 

Hiện lên trong tôi Bác như người nông dân

Là nông dân sao bao người chỉ nói mà không làm như Bác

Để có được cây lúa trĩu bông, nặng hạt

Trên những cánh đồng tôi vẫn luôn thấy Bác hiện lên…

N.H.H