Tặng thưởng hằng năm

Tặng thưởng hằng năm


TẶNG THƯỞNG NĂM 2008

1/ CHUNG SỨC CHUNG LÒNG - Hoạt cảnh dân ca của Trn Hng - Loại A

2/ Nghệ sĩ H Hu - Loại B
 
 3/ Diễn viên Phan Văn Quang - Loại C
 
 
 
TẶNG THƯỞNG NĂM 2009

1/ HOA MUỐNG BIỂN - Kịch dân ca của Trần Hồng - Loại A

2/ RỪNG GỌI - Kịch bản của Lê Huy Hạnh - Loại C

3/ Nguyễn Thanh Tùng  - Có nhiều đóng góp có hiệu quả trong công tác xây dựng Hội và Câu lạc bộ sân

khấu  

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

1/ Đạo diễn Cao Đình Liên - Có nhiều đóng góp cho sân khấu và đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ - Loại A

2/ Nghệ sĩ-Nhạc sĩ Lê Phú  - Có nhiều sáng tạo, đóng góp cho ngành sân khấu - Loại A

3/ Nghệ sĩ Huỳnh Thị Minh Hải - Có nhiều sáng tạp trong lao động nghệ thuật - Loại A

4/ Nghệ sĩ Lê Thành -Có nhiều đóng góp trong việc dàn dựng thu đài phát sóng Loại B

5/ Nghệ sĩ Phạm Thị Quyên - Có nhiều đóng góp cho CLB sân khấu Loại B

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2011

1/ Nghệ sĩ Trần Ngọc Tuấn – Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh-Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

2/ Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tiền – Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh-Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

3/ Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ – Có nhiều đóng góp trong hoạt động sân khấu Đà Nẵng.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ MÁU NGOẠI – Kịch bản của nhà viết kịch Hồ Hải Học

2/ NSƯT Nguyễn Thảo – Có thành tích trong công tác truyền nghề, đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ, tham gia tích cực công tác xây dựng Hội.

3/ Nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng – Có thành tích phối hợp và tổ chức nhiều  hoạt  động  văn  hóa  nghệ thuật phục vụ công chúng, xây dựng phong trào văn nghệ cơ sở và hoàn thành tốt công tác xây dựng Hội.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

 

1/ NSND Trần Đình Sanh – Có thành tích trong huấn luyện, đào tạo đội ngũ diễn viên sân khấu dân tộc trẻ.

2/ NSND Nguyễn Thị Thu Nhân – Có thành tích trong huấn luyện, đào tạo đội ngũ diễn viên sân khấu dân tộc trẻ.

3/ Nghệ sĩ Lê Thị Hải Yến – Có thành tích trong xây dựng câu lạc bộ sân khấu và tham gia các hoạt động xây dựng các phong trào văn nghệ cơ sở.TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

 

1/ NSƯT Lê Thị Phương Lan – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

2/ Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng – Đã có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng câu lạc bộ Sân khấu, xây dựng công trình nghệ thuật chào mừng 40 năm giải phóng Đà Nẵng.

3/ NS Phạm Thị Quyên  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2015

 

*Giải A

1/  NSƯT Nguyễn Thị Lệ – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

2/ NSƯT Đỗ Hữu Quế – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

3/ NSƯT Thái Văn Nga – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác truyền nghề và đào tạo diễn viên trẻ sân khấu dân tộc, tham gia tốt công trình nghệ thuật năm 2015.

* Giải B

1/  NS Lê Thành  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

2/  NS Lê Nga  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố. Hoàn thành xuất sắc các vai diễn được giao trong năm 2015.

3/ Tác giả Nguyễn Hữu Mai  – Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố. Hoàn thành xuất sắc các vai diễn được giao trong năm 2015.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2016

 

*Giải A

1/  NS Nguyễn Thị Thanh Tiền - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

2/ NS Nguyễn Thị Lệ - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

* Giải B 

1/  NS Huỳnh Thị Minh Hải  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức giảng dạy hô hát dân ca, xây dựng, tập luyện và biểu diễn các chương trình sân khấu của câu lạc bộ Sân khấu Hội Nghệ sĩ Sân khấu.

2/  NS Tô Văn Kỳ  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố năm 2016.

3/  NS Nguyễn Tấn Đông  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.

4/  NS Nguyễn Thị Thảo  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tập luyện và biểu diễn các chương trình Sân khấu của Hội cũng như của thành phố trong năm 2016.

5/ NS Nguyễn Thị Hằng - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào Văn hóa - nghệ thuật thành phố năm 2016.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2017

 

*Giải A

1/  Kịch bản Đường đến hôm nay của Nhà biên kịch Hồ Hải Học.

2/ NS Lê Thị Phương Lan - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác của Hội, tham gia tốt phong trào biểu diễn phục vụ nhân dân huyện Hòa Vang.

3/  NS Lê Thế Ngọc  - Huy chương vàng giải Tài năng trẻ toàn quốc.

4/  NS Nguyễn Thanh Tùng  - Đã có nhiều đóng góp và đổi mới trong hoạt động sân khấu.

5/  NS Nguyễn Thị Lệ  - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảng dạy và quảng bá chương trình nghệ thuật dân ca Bài chòi ở các tỉnh.

* Giải B 

NS Nguyễn Thị Hiền - Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mở lớp dạy hô hát dân ca Bài chòi Hải Châu.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2018

 

*Giải A

1/ NS Nguyễn Thị Thanh Tiền - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

2/ NS Nguyễn Thị Lệ - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

3/ NS Nguyễn Ninh - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

4/ NS Nguyễn Hữu Mai - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

* Giải B 

1/ NS Nguyễn Tấn Đông - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

2/ NS Thái Văn Nga - đóng góp trong phong trào VH-NT của thành phố.

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

 

         *Giải A: NS Nguyễn Thị Lệ - đóng góp to lớn cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố; tổ chức 2 lớp Hô hát bài chòi.

 • Giải B:

  1/ NSƯT Phan Văn Quang: Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc, vai Lê Đai Cang trong vở tuồng "Hoạn lộ".

  2/ NS Nguyễn Tấn Đông: Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu toàn quốc, vai Ngô Toàn trong vở tuồng "Hoạn lộ".

  3/ Ns Phạm Thị Kim Quyên biên tập nội dung và tham gia giảng dạy 2 lớp Hô hát bài chòi.

  *Giải C:

  1/ NSƯT Nguyễn Thị Bích Phượng: Huy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

  2/ NSƯT Nguyễn Thị Thanh Tiền: Huy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

  3/ NS Lê Thế NgọcHuy chương Bạc trong Liên hoan,Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2019.

  4/ NS Nguyễn Thị Phú Tân: Huy chương Vàng liên hoan nghệ thuật Toàn quân năm 2019.

   

  TẶNG THƯỞNG NĂM 2020

   

  *Giải A: 

  1/ NS Lê Thành - đóng góp to lớn cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố năm 2020 (Tham gia Hội diễn Ngành Công an năm 2020 chương trình Gửi một niềm tin đạt giải Xuất sắc; biên tập nội dung và tổ chức xây dựng nhiều công trình Nghệ thuật cơ sở). 

  2/ NS Phan Văn Quang - đóng góp to lớn cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố năm 2020 (Đạo diễn vở Nàng tấm cho Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh phục vụ nhân dân).

  3/ NS Trần Quang Kỳ - đóng góp to lớn cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố năm 2020 (sáng tác và đạo diễn nhiều vở kịch cho thiếu nhi, sáng tác nhiều tác phẩm cổ động phong trào chống dịch Co-vid 19.

  4/ Tập thể hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu công tác tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn hoá - văn nghệ thành phố.

  * Giải B:
  1/ NS Nguyễn Thị Phú Tân: Đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố năm 2020.

  2/ NS Nguyễn Phàn: Đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Hội, phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố năm 2020.

  3/ NS Nguyễn Thanh Phương: Đạt giải C Cuộc thi Độc tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2020.