Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Nghệ sĩ sân khấu, được thành lập theo Quyết định số 8198/QĐ-UB ngày 24/12/2001của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực sân khấu ở thành phố Đà Nẵng, thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.
Hội gồm các chuyên ngành: sáng tác, âm nhạc, đạo diễn, diễn viên, đào tạo, thiết kế mỹ thuật.
 
 
CÁC KỲ ĐẠI HỘI
 
ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

                                                     1/Nghệ sĩ TRẦN ĐÌNH SANH: Tổng thư ký
                                                     2/Nhà hoạt động sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG:Phó tổng thư ký
                                                     3/Nghệ sĩ TRƯƠNG THANH BÌNH: Ủy viên
                                                     4/Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Ủy viên
                                                     5/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG: Ủy viên

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

                                                    1/Nhạc sĩ TRẦN HỒNG: Chủ tịch
                                                    2/Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Ủy viên
                                                    3/Nhà nghiên cứu NGUYỄN VĨNH HUẾ: Ủy viên
                                                    4/Nghệ sĩ NGỌC KỲ: Ủy viên
                                                    5/Nghệ sĩ NGUYỄN THỊ THU NHÂN: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                   1/ Nhà hoạt động sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG: Trưởng ban
                                                   2/Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG: Ủy viên
                                                   3/Nghệ sĩ TRẦN NGỌC TUẤN: Ủy viên
 
 
ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

                                                 1/ Nhà hoạt động sân khấu NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG: Chủ tịch
                                                 2/ Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG: Phó chủ tịch
                                                 3/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Uỷ viên 
                                                 4/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Uỷ viên 
                                                 5/ Nghệ sĩ TRẦN NGỌC TUẤN: Uỷ viên
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 
                                                 1/ Nhạc sĩ TRẦN HỒNG: Chủ tịch
                                                 2/ Đạo diễn CAO ĐÌNH LIÊN: Ủy viên
                                                 3/ Nghệ sĩ LÊ PHÚ: Ủy viên
                                                 4/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Ủy viên
                                                 5/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                 1/ Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG: Trưởng ban
                                                 2/ Nghệ sĩ NGUYỄN NINH: Ủy viên
                                                 3/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viênĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH

                                                 1/ NS NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG: Chủ tịch
                                                 2/  NSƯT NGUYỄN THANH TÙNG: Phó chủ tịch
                                                 3/ Nghệ sĩ NGUYỄN PHÀN: Uỷ viên 
                                                 4/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Uỷ viên 
                                                 5/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Uỷ viên
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 
                                                 1/ Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TÙNG: Chủ tịch
                                                 2/ NSƯT CAO ĐÌNH LIÊN: Ủy viên
                                                 3/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Ủy viên
                                                 4/ Nhạc sĩ LÊ PHÚ : Ủy viên
                                                 5/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                 1/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Trưởng ban
                                                 2/ NSƯT NGUYỄN NINH: Ủy viên
                                                 3/ NSƯT PHẠM THANH TỴ: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018-2023

BAN CHẤP HÀNH

                                                 1/ NS NGUYỄN THANH TÙNG: Chủ tịch
                                                 2/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Phó chủ tịch
                                                 3/ NSƯT LÊ PHÚ: Uỷ viên 
                                                 4/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Uỷ viên 
                                                 5/ NSƯT NGUYỄN THỊ LỆ: Uỷ viên
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 
                                                 1/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN   : Chủ tịch
                                                 2/ NSƯT CAO ĐÌNH LIÊN         : Ủy viên
                                                 3/ NSƯT TRƯƠNG TUẤN HẢO: Ủy viên
                                                 4/ NSƯT LÊ PHÚ                     : Ủy viên
                                                 5/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                 1/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Trưởng ban
                                                 2/ NSƯT NGUYỄN NINH: Ủy viên
                                                 3/ NSƯT PHẠM THANH TỴ: Ủy viên
 
ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

BAN CHẤP HÀNH

                                                 1/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Chủ tịch
                                                 2/ NSƯT NGUYỄN THỊ LỆ : Phó chủ tịch
                                                 3/ NSND TỪ VĂN HIỆP: Uỷ viên 
                                                 4/ NSƯT NGUYỄN THANH PHONG: Uỷ viên 
                                                 5/ NSƯT TRƯƠNG TUẤN HẢI: Uỷ viên
 
HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT
 
                                                 1/ NSƯT NGUYỄN THANH TÙNG: Chủ tịch
                                                 2/ NSND TỪ VĂN HIỆP: Ủy viên
                                                 3/ NSND CAO ĐÌNH LIÊN : Ủy viên
                                                 4/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viên
                                                 5/ NSƯT TRƯƠNG TUẤN HẢI: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

                                                 1/ NSƯT TRƯƠNG TUẤN HẢI: Trưởng ban
                                                 2/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viên
                                                 3/ NS MAI THỊ THU THẢO: Ủy viên