Liên hệ

Liên hệ

HỘI ÂM NHẠC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 

Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại: 01234373212 (Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, Chủ tịch Hội)