Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X

12.06.2022
Thạch Hà
Trong hai ngày 11-12/6/2022, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam khóa X tổ chức Hội nghị mở rộng tại Khách sạn Saigontourane - TP Đà Nẵng.

Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa X

PGS. TS. Nhạc sĩ Đồ Hồng Quân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị đã tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Năm 2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về văn hóa văn nghệ... Năm 2021 cũng là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thử thách với diễn biến khó lường của đại dịch Covid - 19 trên khắp mọi miền đất nước, trong khu vực và trên thế giới..., với tình cảm, trách nhiệm của mình, văn nghệ sĩ đã chung tay cùng với các cấp, ngành, toàn dân phòng, chống dịch. 

Trong năm 2021, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố tiếp tục sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Chủ đề sáng tác tập trung đến những vấn đề có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới. 

Các hoạt động thực tế sáng tác, triển lãm, tổ chức hội thảo, các chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025, chương trình bảo tồn và phát huy giá trị tác phẩm văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn II... được tổ chức đều đặn và mang lại hiệu quả cao, văn nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có tính trách nhiệm cao với công việc sáng tạo. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo lớn diễn ra với nhiều phương thức đổi mới, có hiệu quả…

Các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thành phố, căn cứ tình hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương đã linh hoạt thích ứng để triển khai nhiều hoạt động như tổ chức đi thực tế, mở trại sáng tác với nhiều đổi mới về phương thức tổ chức; tham gia các Liên hoan khu vực về âm nhạc, ảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật… do các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương tổ chức. Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm về công tác văn học nghệ thuật; Công tác tổ chức các cuộc thi, công bố tác phẩm cũng được chú trọng triển khai, Giải thưởng 5 năm/lần của các Hội được lãnh đạo tỉnh quan tâm tổ chức có quy mô từ việc thành lập Ban Tổ chức xét giải đến tổ chức trao thưởng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhìn chung, các Hội VHNT tỉnh, thành phố hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa địa phương gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các tác phẩm sáng tạo văn học nghệ thuật tập trung vào đề tài tuyên truyền phòng, chống Covid – 19, phản ảnh các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo vệ biên giới, biển đảo; quảng bá những giá trị văn hóa – lịch sử; biểu dương gương điển hình tiên tiến trong thời kì hội nhập và phát triển; cổ vũ hoạt động sáng tạo của hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Nhiều Hội nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh như được cấp trụ sở mới, chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động qui mô trong những năm tới; nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tốt từ các sở, ban, ngành của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn và Thường trực Đoàn chủ tịch chỉ đạo các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các Hội VHNT tỉnh, thành phố tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Tiếp tục làm việc với các cơ quan, Bộ, ban, ngành về tổ chức của Liên hiệp (Thống nhất về mô hình hoạt động, bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ...).
  2. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy nhanh việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kinh phí năm 2022 trong thời gian sớm nhất Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội VHNT địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025.
  3. Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Trại sáng tác tại Nhà sáng tác Nha Trang.
  4. Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp và tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – Thực trạng – Giải pháp và Nhiệm vụ trong tình hình mới”. Hiện tại đã có 34 tham luận của Các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương.
  5. Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 – 25/7/2022).
  6. Tổ chức xét Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2022 đảm bảo chất lượng, nhiều đổi mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến và tham luận tập trung chủ đề "Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam: Thực trạng, giải pháp và nhiệm vụ trong thời kỳ mới" như: Một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng tổ chức hội ở địa phương của NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng; Tìm giải pháp triển khai hiệu quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc, tiếp tục thực hiện kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị và đề xuất hướng phối kết hoạt động giữa các Hội trong khối VHNT các cấp của TS.KTS Phan Đăng Sơn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Mô hình tổ chức Hội VHNT cấp tỉnh, thành phố và chế độ chính sách đối với người làm việc tại Hội của Nghệ sĩ Đặng Thị Phượng - Chủ tịch Hội VHNT Tây Ninh; Tản mạn trên đường đi tìm tác phẩm lớn của Nhà thơ Hải Thanh - Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc...

NNC Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Nghệ sĩ Đặng Thị Phượng - Chủ tịch Hội VHNT Tây Ninh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Sau hội nghị, các Hội chuyên ngành trung ương, Hội VHNT các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

T.H