Đà Nẵng: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chủ đề năm 2022

06.04.2022
Minh Khuê
Những năm qua, việc triển khai thực hiện thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đà Nẵng: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chủ đề năm 2022

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng giúp dân làm đường giao thông nông thôn
tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Vừa qua, Ban Dân vận Thành ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 gắn với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Cụ thể, trong xây dựng hệ thống chính trị, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện tốt đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử gắn với học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nâng cao hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế, giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sản xuất kinh doanh, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp bối cảnh dịch bệnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” giai đoạn 2021-2025; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Với Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tăng cường vận động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn, bảo vệ an ninh biên giới, biển, đảo…

M.K