Trong mắt chiều xưa

29.08.2022
Đinh Huyền
đi qua một ngày nắng nhạt/ buồn thu rụng tím con đường

Trong mắt chiều xưa

đi qua một ngày nắng nhạt
buồn thu rụng tím con đường
vẳng nghe xạc xào lá rớt
ru vàng trong mắt chiều vương

thời gian đi qua ngõ nhỏ
mấy mùa phiêu bạt nắng mưa
con đường bụi mờ son phấn
em còn có nhớ xa xưa...

(QNO)