Thu Tây Nguyên

11.10.2022
Đỗ Ngọc Hạnh

Thu Tây Nguyên

Tây Nguyên một sớm cuối thu nay

Dã quỳ muộn nở với heo may

Núi lượn điệp trùng, lô xô núi

Mây vờn thác đổ, mây níu mây

 

Xưa đây chiến địa bao đồng đội

Ngã xuống để xanh mảnh đất này

Rừng thiêng bỏ xác bao phu mộ

Nay vựa cà phê nức tiếng bay

 

Người đi luyến tình hoa cúc dại

Kẻ lại mừng vui ong bướm đưa

Đêm đại ngàn hoang sơ như lửa

Nhịp cồng chiêng trầm tích nắng mưa

 

Nắng ngất ngây thanh tân thiếu nữ

Mây lãng du, mây nhởn nhơ bay

Mời anh lên với Tây Nguyên nhé

Thơm nếp mùa em vẫn đợi ngày

 

Tây Nguyên xưa hoang sơ mông muội

Một chia phôi hun hút đường về

Tây Nguyên giờ vấn vương hoa trái,

Nặng tình người, tình đất, tình quê!

 Đ.N.H