Nghe mùa thu kể chuyện

11.10.2022
Trần Trúc Tâm

Nghe mùa thu kể chuyện

(Tặng người tôi yêu)

Ngày xưa cây không lá vàng

Mùa thu cây đứng mơ màng dưới trăng

Như là chờ đợi trần gian

Mở lòng ra để chứa chan nắng chiều...

 

Ngày xưa trời đất cũng yêu

Nên mây trắng cứ mỹ miều bay qua

Kể từ đó mới sinh ra

Cầu vồng bảy sắc vắt qua...

ôm trời!

 

Thế gian từ đó - con người

Tình yêu từ đó - xanh đời mau sau.

Từ trong truyền thuyết trầu cau

Chuyện tình ngang trái đượm màu nhân gian

Bên cầu

Chức Nữ -

Ngưu Lang

Chia tay trong mắt lệ tràn canh thâu

Tháng bảy từ đó- mưa ngâu

Tình yêu từ đó- xanh màu thời gian.

 

Cây xanh thắm chen lá vàng

Mùa thu

Khao khát...

chứa chan...

thu về!

T.T.T