Liên hệ

Liên hệ

HỘI KIẾN TRÚC SƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 
Trụ sở: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại:0903502288 (KTS Vũ Quang Hùng, Chủ tịch Hội)