LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT NAM MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 13 TẠI ĐÀ NẴNG (2010)

01.01.2010