Khai mạc hội thi "Dân vận khéo" lần thứ 1 năm 2023

04.10.2023
PV
Sáng 4/10, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Đà Nẵng lần thứ I năm 2023.

Khai mạc hội thi "Dân vận khéo" lần thứ 1 năm 2023

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia tiết mục văn nghệ tại phần thi chào hỏi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), 24 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999-15/10/2023); góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; đa dạng hóa cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; phản ánh trung thực, sinh động những điển hình, mô hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội thi quy tụ 19 đội từ các quận, huyện, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội toàn thành phố, được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/10, tại Cung Văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và nhận thức rõ tầm quan trọng công tác dân vận, của phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trong những năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm sâu sát, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố qua từng giai đoạn.

Cuối năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Đề án số 04 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; phát động nhân rộng 16 mô hình tiêu biểu với những cách làm phù hợp với thực tế và điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị.

Bước đầu, các mô hình đã thật sự đi vào cuộc sống, vào lòng người, tạo được ấn tượng và sự quan tâm của toàn xã hội, có tác động mạnh mẽ đến công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Đà Nẵng lần thứ I, năm 2023 chính là một trong những nội dung để tiếp tục lan tỏa những cách làm “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn thành phố.

Góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; cổ vũ, khuyến khích, động viên, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”; là dịp để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở.

Đồng thời, qua hội thi lần này phát hiện, nhân rộng, tôn vinh những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố; biểu dương, khen thưởng động viên các địa phương, đơn vị có những cách làm hay, ý nghĩa, thiết thực về công tác dân vận.