Giới thiệu

Giới thiệu

Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tiền thân là Phân hội Văn học, được thành lập theo Quyết định số 8197/QĐ-UB ngày 24 /12/2001 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trên lĩnh vực văn học ở thành phố Đà Nẵng,  thuộc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Hội gồm các chuyên ngành: văn xuôi, thơ, lý luận-phê bình, dịch thuật.

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG  LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà thơ THANH QUẾ: Tổng thư ký

2/Nhà văn ĐÀ LINH: Phó Tổng thư ký

3/Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên thường trực

4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên

5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên

6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên

7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/Nhà văn ĐÀ LINH: Chủ tịch

2/Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên

3/ Nhà thơ TRƯƠNG VĂN NGỌC: Ủy viên

4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Ủy viên

5/Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên

6/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên

7/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

 1/Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Trưởng ban

 2/ Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên

3/ Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên
 

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM:Chủ tịch

2/ Nhà thơ LÊ ANH DŨNGPhó chủ tịch

3/ Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Phó chủ tịch

4/ Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên

5/ Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên

6/ Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚCỦy viên

7/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNGỦy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT   

1.Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch Hội đồng thơ

2. Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Chủ tịch Hội đồng văn xuôi

3. Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG: Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu, lý luận, phê bình

4. Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Trưởng Ban văn học thiếu nhi

5. Nhà thơ THANH QUẾ: Ủy viên

6. Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên

7. Nhà thơ PHAN HOÀNG PHƯƠNG: Ủy viên

8. Nhà văn ĐOÀN XOA: Ủy viên

9. Nhà thơ NGÂN VỊNH: Ủy viên

10. Nhà thơ VÕ THỊ KIM NGÂN: Ủy viên

11. Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên

12. Nhà thơ NGUYỄN NHÃ TIÊN: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1.Nhà văn NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG: Ủy viên

2. Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

3. Nhà thơ BÙI XUÂN: Ủy viên

 

ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG  LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH

1/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM: Chủ tịch

2/Nhà thơ LÊ ANH DŨNG: Phó Chủ tịch

3/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Phó Chủ Tịch

4/Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Uỷ Viên

5/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Uỷ viên

6/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Uỷ viên

7/Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Uỷ viên  

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT   

1.Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch Hội đồng thơ

2. Nhà thơ NGUYỄN MINH HÙNG: Chủ tịch Hội đồng văn xuôi

3. Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Ủy viên

4. Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Ủy viên

5. Nhà văn BÙI TỰ LỰC: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1.Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Trưởng ban

2.Nhà thơ PHẠM THỊ LAN HOA: Ủy viên

3. Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

BAN CHẤP HÀNH

1.Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch

2. Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH: Phó Chủ tịch

3. Nhà thơ LÊ ANH DŨNG: Phó Chủ Tịch

4. Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Uỷ Viên

5. Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Uỷ viên

6. Nhà văn HỒ SĨ BÌNH Uỷ viên

7. Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1.Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH: Chủ tịch

2. Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Phó Chủ tịch - Chủ tịch Hội đồng thơ

3. Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Uỷ viên - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi

4. Nhà văn HỒ SĨ BÌNH: Uỷ viên - Trưởng ban Hội đồng Lý luận phê bình.

 

BAN KIỂM TRA

1.Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Trưởng ban

2.Nhà thơ PHẠM THỊ LAN HOA: Ủy viên

3.Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên