Giải thưởng Quốc tế năm 2010

11.05.2012


1/Ảnh nghệ thuật BÊN MẸ của Hồ Xuân Bổn được trao Huy chương
Đồng FIAP trong thể loại  ảnh màu tại cuộc thi ảnh đen trắng và màu do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP) tổ chức

 

2/Ảnh nghệ thuật NHỮNG NỤ CƯỜI của Thân Nguyên được trao Huy chương Đồng FIAP trong thể loại  ảnh màu tại cuộc thi ảnh đen trắng và màu do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật Quốc tế (FIAP) tổ chức