Giải thưởng Quốc tế năm 2006

28.12.2010

 1/ Ảnh nghệ thuật NẮNG CHIỀU và CÙNG THƯỞNG THỨC của  Thân Nguyên được trao 2 Bằng danh dự trong cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc.

2/ Ảnh nghệ thuật ĐUA TÀI của  Mai Thành Chương được trao Huy chương đồng hạng Báo ASAHISIMBUN (Nhật Bản).

3/ Ảnh nghệ thuật HẠNH PHÚC của  Thân Nguyên được trao giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật do tập đoàn Intell Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức.

4/ Ảnh nghệ thuật CHE CHỞ của  Ngô Minh Đức được trao Huy chương đồng trong cuộc thi ảnh do Fiap tổ chức tại Bun-ga-ri.