Giải thưởng Quốc tế năm 2004

28.12.2010

Ảnh nghệ thuật CHE CHỞ của  Thân Nguyên được trao Huy chương vàng duy nhất trong Liên hoan ảnh nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Paris