Giải thưởng Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng năm 2009

28.12.2010
 
1/ NGƯỜI BÁO THÙ ĐÁNG YÊU - Tiểu thuyết của Lưu Trùng Dương

2/ NHỮNG BÀI BÁO VỀ ÂM NHẠC VIẾT NĂM 2009 - Tập sách của Trương Đình Quang

3/TÔI, CÔ, CHÚNG MÌNH VÀ HẮN - Kịch bản của Hồ Hải Học

4/ MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC JẺ TRIÊNG và CHU RU - Nghiên cứu, sưu tầm của Nguyễn Thiện Tâm

5/ NGƯ THUYỀN VÀ BIỂN - Tranh sơn dầu của Vũ Dương

6/ ĐÊM HỘI SÔNG HÀN- Ảnh nghệ thuật của Phùng Đức Dũng

7/ TÂY NGUYÊN- MIỀN MƠ TƯỞNG - Sê ri phim tài liệu của Nhóm tác giả Đoàn Huy Giao, Phạm Xuân Hùng, Trương Vũ Quỳnh, Trà Xuân Phương

8/ TẬP TỤC-LỄ HỘI ĐẤT QUẢNG - Nghiên cứu văn nghệ dân gian của tập thể Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng