Thơ Nguyễn Hoàng Sa

13.10.2023
Ta về ôm bóng quê hương/Vịn bông cỏ dại ven đường nhớ quên/ Nơi nào còn dấu chân em/ Ngày đi lỗi hẹn lỡ quên… chưa về

Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Xẻ gió chia mùa

Ta về ôm bóng quê hương

Vịn bông cỏ dại ven đường nhớ quên

Nơi nào còn dấu chân em

Ngày đi lỗi hẹn lỡ quên… chưa về

Lặng nhìn nắng ngã chiều quê

Bước nghe lệch nhịp bên lề thời gian

Người đi bỏ lại ngổn ngang

Có còn nhớ thuở dưới hàng me trưa

Người đi xẻ gió chia mùa

Bẻ đôi số phận thả ngoài dòng trôi

 

Mịt mờ năm tháng đầy vơi

Ta ngồi nhặt cọng mưa rơi cuối ngày!...

 

Như chuyện đời sông

Lần theo bờ nỗi nhớ

Tìm đâu ra khúc lỡ bồi

Nghèn nghẹn dòng nước trôi

Trầm tích níu lòng sông ở lại

Vẫn tên sông tên bờ tên bãi

Tự ngàn xưa bến nước thuyền nan

Đêm thẳm sâu ơi ới gọi đò sang

Lời thấm đậm tình người tình sông tình nước

Ai nhớ ai quên làm sao nói được

Như chuyện đời sông

Như chuyện đời người

Bể dâu bao lần thương lắm sông ơi!

Nước vẫn xanh trong bập bềnh con sóng

Chạm vào nỗi nhớ

Ngày xa…

 

Gọi quê

Lạc bước đường làng ngõ xưa

Lạ lẫm bờ tre, ao bàu sen súng

Bẻ mấy cành hoa quê

Cắm lên ngày tháng cũ

Lần về miền ấu thơ

Chạm bờ quê xon xót

Lấm lem cái thuở chân trần

Chừ phố đẩy làng đi đâu

Ruộng, vườn hẹp lại

Lạc miền thương đâu rồi ngõ nhỏ

Níu hiên chiều gọi mãi…

Quê ơi!

(Non Nước số 308)