Liên hệ

Liên hệ

  HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

 Điện thoại: 0983021038 (Nhà hoạt động sân khấu Nguyễn Trường Hoàng,

 Chủ tịch Hội)