Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

HỌ VÀ TÊN

NGHỆ DANH

NĂM SINH

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHUYÊN NGÀNH

TW

Trần Đình Sanh

NSND

1950

112 Tô Hiến Thành-ĐN

(ĐT:0913406877)

Hưu trí

X

Nguyễn Vĩnh Huế

NSƯT

1930

Tổ 34 Phước Mỹ- Sơn Trà

Hưu trí

X

Hồ Xuân Diệu

NSƯT

1943

120 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

X

Hồ Hữu Có

Biên đạo múa

1930

18/2 Lê Quý Đôn-ĐN

Hưu trí

X

Nguyễn Thị Thu Nhân

NSƯT

1953

116 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

X

Phan Thị Lan Phương

NSƯT

1953

118 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

X

Nguyễn Ninh

NSƯT

1958

116 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Phạm Thanh Tỵ

NSƯT

1955

43 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Nguyễn Thị Hằng Nga

NSƯT

1952

Khu TT đài TH tại Xuân Hà

Hưu trí

X

Trần Ngọc Tuấn

Cán bộ quản lý

1963

130 Tô Hiến Thành-ĐN

(ĐT: 0915142427)

PGĐ.NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Lê Văn Phú

Nhạc sĩ

1950

129 Nguyễn Tất Thành-ĐN

(ĐT: 0913459114)

Hưu trí

X

Hà Hữu Hùng

Nhạc công

1953

112 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Cao Đình Liên

Đạo diễn

1952

116 Tô Hiến Thành-ĐN

(ĐT: 0913441084)

Hưu trí

X

Trương Đình Quang

Nhạc sĩ

1930

419/17k34 Thi Sách-ĐN

(ĐT: 0511.3614122)

Hưu trí

X

Hồ Hải Học

Tác giả

1942

88 đường 3/2 ĐN

(ĐT: 0913421220)

Hưu trí

X

Trần Hồng

Nhạc sĩ

1933

125/28 Ngô Gia Tự-ĐN

(ĐT: 0905077678)

Hưu trí

X

Trần Văn Ngộ

 

1950

118 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

X

Nguyễn Ngọc Kỳ

Tác giả

1936

Tổ 18 phường An Khê

Hưu trí

 

Nguyễn Trường Hoàng

Cán bộ quản lý

1938

57 Cao Thắng-ĐN

Hưu trí

X

Nguyễn Thanh Tùng

 

1950

185 Ông Ích Khiêm

Hưu trí

X

Lê Huy Hạnh

Họa sĩ

1950

K78/1 Hoàng Diệu-ĐN

Hưu trí

X

Lê Thành

Tác giả

1956

130/27 Điện Biên Phủ-ĐN

Hưu trí

X

Đặng Mai Hạnh

Diễn viên

1974

428/7 Trần Cao Vân-ĐN

Công ty TNHH 55

 

Thái Văn Nga

Diễn viên

1978

Tổ 44 Đông Hải-Hòa Hải

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

 

Phùng Thị Vân Anh

Diễn Viên

1984

57 Lê Đình Thám

UBND Hòa Thuận Đông

 

Nguyễn Thị Phú Tân

Diễn viên

1984

Tổ 19 phường Xuân Hà

UBND phường Xuân Hà

 

Lê Thị Hải Yến

Diễn viên

1971

Tổ 12E Thọ Quang- Sơn Trà

Phòng Văn hóa Hòa Vang

X

Phạm Thị Quyên

Diễn viên

1963

K100/19 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

x

Nguyễn Thị Kim Sinh

Nhạc công

1959

K100/25 Tô Hiến Thành-ĐN

Hưu trí

X

Trương Thanh Bình

Diễn viên

1959

30 Mai Hắc Đế

Hưu trí

X

Nguyễn Thảo

NSƯT

1953

128 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Hồ Đức Dũng

Diễn viên

1956

23B Phước Mỹ-Sơn Trà-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Lê Thị Phương Lan

NSƯT

1959

126 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Diễn viên

1962

132 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Nguyễn Thị Bích Phượng

Diễn viên

1980

Tổ 34 Mỹ Hiệp-Phước Mỹ

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Huỳnh Công Tấn

Diễn viên

1965

B4/15 Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Nguyễn Thị Vừng

Diễn viên

1972

B4/15 Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Văn Bá Huỳnh

Diễn viên

1968

Tổ 12 An Mỹ-An Hải Tây

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

           X

Huỳnh Thị Minh Hải

Diễn viên

1974

Tổ 34 Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Bảo Quốc Quyền

Diễn viên

1963

Tổ 34 Mỹ Hiệp-Phước Mỹ

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Đoàn Thanh Quảng

Diễn viên

1970

Tổ 29B-Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Nguyễn Thị Thanh Tiền

Diễn viên

1979

100 Tô Hiến Thành

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Tô Văn Kỳ

Diễn viên

1965

Tổ 34 dân phố Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Trần Văn Thanh

Diễn viên

1968

Tổ 34 Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Tô Văn Thái

Diễn viên

1966

124 Tô Hiến Thành-ĐN

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Phan Văn Quang

Diễn viên

1970

Tổ 15 Thanh Khê Đông

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

X

Mai Thị Thu Thảo

Diễn viên

1976

Tổ 15 Thanh Khê Đông

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

 

Phạm Thị Thu Ba

Diễn viên

1973

Tổ 34 Phước Mỹ-Sơn Trà

NHT Nguyễn Hiển Dĩnh

 

Nguyễn Văn Phán

Diễn viên

1963

Tổ 16 Khuê Mỹ-Ngũ Hành Sơn

Hội Nghệ Sĩ

 

Lê Thị Hằng Nga

Diễn viên

1964

40 Xuân Đán II-Thanh Khê

Hội viên

 

Nguyễn Xuân Phú

Diễn viên

1962

410 Lê Duẩn-ĐN

Hội SK ĐN

 

Phạm Đức

Diễn viên

1961

34 phường Mỹ An-quận Ngũ Hành Sơn-ĐN

Công ty Doanh nghiệp Thức Việt

 

Hoàng Hoa Liên

Diễn viên

1950

34 Thanh Hải-Thanh Bình-ĐN

Nghệ sĩ tự do

X

Nguyễn Văn Cường

Diễn viên

1963

 

Nghệ sĩ tự do

 

 TỔNG SỐ HỘI VIÊN: 54