Xuất bản Album nhạc “Tác phẩm mới-Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011”.

01.03.2012
Phát huy kết quả Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011 do Hội Âm nhạc thành phố phối hợp cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức từ ngày 25/8 đến 30/9/2011 và góp phần tăng cường, bổ sung những tác phẩm mới cho phong trào ca hát thành phố, Hội Âm nhạc xuất bản Album nhạc “Tác phẩm mới-Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011”.

Xuất bản Album nhạc “Tác phẩm mới-Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011”.

Album được thực hiện với sự phối hợp của Nhà xuất bản âm nhạc Việt Nam (DIHAVINA) gồm 54 ca khúc và 02 hợp xướng của 56 tác giả được tuyển chọn từ 90 tác phẩm của các nhạc sĩ ở Đà Nẵng và các tỉnh bạn gửi hưởng ứng Trại. Ngoài các ca khúc, Album còn có nhiều ảnh đẹp về thành phố Đà Nẵng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng nhằm góp phần tăng thêm sự phong phú và sinh động cho ấn phẩm.

Album nhạc "Tác phẩm mới-Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2011” sẽ được giới thiệu phát hành đến các đội văn nghệ lưu động, các Trung tâm Văn hóa-Thông tin các quận, huyện ở Đà Nẵng và các hãng băng đĩa trong cả nước để quảng bá về Đà Nẵng.

Hoài An