VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH - TRẦN GIA THÁI

25.11.2011

Non nước Việt khí thiêng vần vũ

Làng Sen thơm ngát hương sen

Người chào đời

Nam Đàn “Bò đái thất thanh”.(1)

VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH - TRẦN GIA THÁI

Thương dân tộc đau nỗi đau nô lệ

Người bôn ba năm châu bốn bể

Gặp luận cương cách mạng của Lê Nin

Đường cứu nước là đây! Người khóc.

Khát vọng của Người tự do độc lập

Nhân loại ấm no thế giới hòa bình

Con dân Việt gọi Người là Cha là Bác

Bầu bạn yêu Người đoàn kết đấu tranh.

"Minh tinh hoa vũ trụ”(2)

Bác dù cao cháu con đứng rất gần

Đường đi tới nhiều chông gai gian khổ

Kẻ đớn hèn thường lẩn mặt quay lưng.

Bác ơi! Xin Bác đừng buồn

Mùa bội thu cũng còn sâu còn mọt

Non nước Việt đang vào kỳ gieo hạt

Cho cánh đồng bát ngát một màu xanh.(1)Trạng Trình: Nguyễn Bỉnh Khiêm "Bò đái thất thanh Nam Đàn sinh thánh”

(2)Một ý trong câu đối của Cụ đồ nho làng Chùa khi xem ảnh Bác Hồ (1947)