VIẾNG TRƯỜNG DỤC THANH – Thơ của Nguyễn Xuân Vũ

12.12.2011

Bác vắng mà hơi ấm còn đây

Ngọt ngào giọng Nghệ vọng vang đầy

Giảng bài quốc sử nung hồn nước

Thoát cảnh lầm than, ách đọa đày…

VIẾNG TRƯỜNG DỤC THANH – Thơ của Nguyễn Xuân Vũ

Ba dãy bàn, hai tấm bảng đen

Bác cầm phấn trắng viết hoa lên

Việt Nam hai tiếng thiêng liêng quá

Dân tộc nào đâu chịu yếu hèn!

Cây khế sân trường đã biếc xanh

Bác thường tưới nước bắt sâu cành

Chim vang tiếng hót quanh lời Bác

Cây khế Bác Hồ thuở Dục Thanh!

Bác đến một lần Bác đã đi

Tìm đường cứu nước thuở xuân thì

Bác mong thắng lợi về thăm lại

Phan Thiết vẫn chờ vẫn mãi ghi!

Trường Dục Thanh

Phan Thiết 2008