VIẾNG LĂNG BÁC –Thơ của Nguyễn Xuân Tư

07.12.2011

Thỏa bao ao ước với mong chờ

Con vào viếng Bác ngỡ trong mơ

Thật đây mà tưởng đi trong mộng

Cảm xúc dâng trào muôn cánh thơ

VIẾNG LĂNG BÁC –Thơ của Nguyễn Xuân Tư

Con bước vào Lăng: đá như gương

Như cuộc đời Người rạng ánh dương

Tỏa sáng xua đi bao tăm tối

Đem lại cho đời nặng tình thương

Bác đang yên giấc giữa căn phòng

Bạc phơ mái tóc trán mênh mông

Vẫn áo ka ki đôi dép lốp

Gối trắng - như đời Bác trắng trong

Con bước đi quanh linh cữu Người

Đôi mắt mở rộng chẳng dám rời

Như muốn ghi vào trong tim, óc

Dáng hình của Bác, Bác Hồ ơi!...

Đọc Di chúc Bác, vào viếng Bác

Dẫu mãi đi xa Bác luôn gần

Muôn triệu cháu con vào viếng Bác

Bác vẫn sống hoài giữa lòng dân.