Trăng ơi nhớ không – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

09.12.2017

Thu à

thu ơi

trăng anh mùa xanh

trăng em mùa xanh

người lên cao vời

kẻ ngồi đầu núi

hai đầu cách trở

biết bao giờ nguôi

Trăng ơi nhớ không  – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

trăng em lẻ xuôi

trăng anh đơn ngược

đâu cầu ô thước

bắt tình sang nhau

 

bây giờ mùa ngâu

nối ngày mùa nhớ

nhớ nhớ quên quên

quên quên nhớ nhớ

lần anh khất nợ

trăng em nõn rằm

 

trăng ơi nhớ không?

N.N.T.D