Trầu cau – Thơ Mai Thanh Vinh

27.06.2012

Đố ai

dò được nông sâu

buốt lòng

nhặt khúc tiêu sầu cuối mây

quặn lòng

nghiêng bởi cơn say

Trầu cau – Thơ Mai Thanh Vinh

cái đêm hôm ấy

vòng tay mịt mờ

qua sông tím một câu thơ

chắt chiu mấy đoạn

trắng bờ mưa chan

ngỏ nhà

mắc sợi tơ vàng

vẫn không níu được

quan san dặm trường

lạ lùng

cái sợi nhớ thương

trăm năm trói buộc

dễ thường rời nhau

miếng trầu không lấp nỗi đau

đành thôi

về nhặt đọt cau cuối mùa

sắc hồng không thể bán mua

để vu vơ rớt

gió lùa canh thâu

đêm trăng

gởi buổi ban đầu

thì là duyên nợ quấn nhau

bởi vì…

M.T.V