TÌNH BÁC - Thơ Thành Chiện

11.10.2012

Trèo đèo lội suối Người đi

Đói cơm lạt muối cũng vì nước non

Trăng nghiêng đầu núi vẫn còn

Chông chênh bàn đá, bút son vạch đường

TÌNH BÁC - Thơ Thành Chiện

Mưa đêm rừng lạnh Bác thương

Dân công bộ đội trên đường hành quân

Thà rằng Bác chịu gian truân

Người già, con trẻ khốn cùng Bác đau

Năm canh lòng những lo âu

Cầu Hiền Lương vẫn hai màu cắt chia

Cơn mê trước phút ra đi

Tỉnh ra Người hỏi nước đê sông Hồng...

Bác ơi! Tình Bác mênh mông

Mãi còn đó tấm gương trong cho đời!