Thể lệ Giải thưởng Cây bút Tuổi hồng

00.00.0000

Thể lệ Giải thưởng Cây bút Tuổi hồng

Giải thưởng “Cây bút Tuổi hồng” là Giải thưởng hàng năm của Trung ương đoàn, do Hội đồng Đội Trung ương, báo Thiếu niên Tiền phong là thường trực. Đây là Giải thưởng dành cho các tác phẩm văn học của các cây bút học trò (từ 7 đến 16 tuổi).

PHẦN I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         A. PHƯƠNG THỨC GIỚI THIỆU TÁC PHẨM ĐƯỢC XÉT GIẢI:
    1. Toàn bộ các tác phẩm của năm trước được in trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm của các nhà xuất bản ở Trung ương và địa phương đều có thể được giới thiệu để xét giải.
    2.  Báo Thiếu niên Tiền phong là cơ quan Thường trực xét tặng Giải thưởng, đồng thời là nơi nhận tác phẩm gửi đến tham dự. (Trừ giới thiệu tác phẩm trực tiếp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Hội Nhà văn Việt Nam, các đơn vị khác gửi tác phẩm dự xét chọn đều phải giới thiệu bằng văn bản).
    3. Nếu bản thân tác giả trực tiếp gửi đến để in trên báo Thiếu niên Tiền phong thì Tòa soạn báo sẽ tuyển chọn để giới thiệu.
          B. TÁC PHẨM ĐƯỢC XÉT GIẢI:
Bao gồm những tác phẩm thuộc các thể loại: Văn xuôi và thơ do các em thiếu nhi tự sáng tác, kể cả các em người Việt đang sinh sống ở ngước ngoài;
    + Các tác phẩm được in trên báo Thiếu niên Tiền phong.
    + Đã in trên các báo, xuất bản thành sách nhưng chưa dự xét chọn giải thưởng nào khác.
    + Thời hạn được in từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm trước xét giải.
    + Chỉ trao giải cho 1 bài hoặc chùm bài của 1 tác giả, không trao giải cho nhóm hoặc tập thể.
         C. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
     - Trao các giải A, B, C cho từng thể loại.
     - Số lượng giải thưởng tùy theo chất lượng của các tác phẩm

PHẦN II-BAN GIÁM KHẢO VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHẤM GIẢI

       A. BAN GIÁM KHẢO:
Bao gồm các nhà văn, nhà thơ sáng tác cho thiếu nhi, nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi có uy tín và cán bộ biên tập văn học của báo Thiếu niên Tiền phong.
       B. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHẤM GIẢI:
1. Sơ khảo:
    - Vòng chấm Sơ khảo do báo Thiếu niên Tiền phong chủ trì và có mời thêm đại diện Hội đồng Đội Trung ương, các nhà văn, nhà thơ.
    - Từng thành viên đọc loại phải có phiếu nhận xét và xếp loại từng tác phẩm.
    - Tác phẩm đưa vào vòng Chung khảo phải được quá bán số phiếu của các thành viên nhất trí.
2. Chung khảo:
   - Hội đồng chấm Chung khảo Giải thưởng hằng năm do Thường trực Hội đồng Đội Trung ương ra quyết định thành lập.
   + Chủ tịch Hội đồng Giám khảo: Đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.
   + Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám khảo: Đồng chí Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong.
   + Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo: Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.
   + Thành viên: Đại diện Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu niên Tiền phong, Ban Văn học Đề tài (Hội Nhà văn Việt Nam) và các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi, nghiên cứu văn học thiếu nhi có uy tín.

    - Tất cả các tác phẩm dự vòng Chung khảo đều phải được các thành viên thẩm định bằng văn bản.
    - Tác phẩm đoạt Giải thưởng phải đạt quá bán số phiếu đồng ý của tất cả các thành viên Ban Chung khảo.

PHẦN III - CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
 1. Việc xét Giải thưởng “Cây bút Tuổi hồng”: Thời gian nhận tác phẩm tham dự xét Giải từ tháng 1 đến 25/4 hàng năm. Chấm Sơ khảo và Chung khảo kết thúc vào 15 - 5. Tổ chức trao Giải vào tháng 6 hoặc tháng 7 tùy vào điều kiện thực tế.

2.  Báo Thiếu niên Tiền phong là cơ quan Thường trực Giải thưởng, có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn chi tiết Quy chế xét Giải thưởng hàng năm gửi tới các nhà xuất bản có in sách văn học thiếu nhi, các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, các cơ quan báo chí có trang văn học thiếu nhi đề nghị giới thiệu tác phẩm tham dự xét Giải thưởng.
- Giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung văn bản Hướng dẫn xét Giải thưởng để tập thể, cá nhân tuyển chọn và gửi tác phẩm tham gia xét chọn Giải thưởng.
 3. Kinh phí: Hội đồng Đội Trung ương và  Báo Thiếu niên Tiền phong huy động nguồn lực để đảm nhận kinh phí tổ chức và trao giải thưởng.
Hằng năm, căn cứ thực tiễn báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp với Hội đồng Đội Trung ương tham khảo bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng Giải thưởng cho phù hợp.