Thấy! Không! - Thơ Cẩm Lệ

09.01.2019

Em đứng trước tôi

Nguyên vẹn một hình hài

Lạc loài thân phận

Một tấm thân cả đời oan thế

Không trọn cho em ước muốn ban đầu

Em đi tìm chi suốt cuộc bể dâu

Một ước muốn bình thường  trong tấm thân mắc tật

Thấy! Không! - Thơ Cẩm Lệ

Cả đời là mất

Đổ vỡ lạc loài

Em đi tìm em

Dẫu chẳng thấy gì trọn vẹn

 

Tôi gọi em

             mà nghiêng ngả lòng mình

Trò mắc tật

Học sinh mù

Cả trường mù học sáng

 

Em đi tìm chi trắng mộng trần gian

Cuối đất cùng trời có thấy được không

Tôi đứng bên em

Đâu trước

Đâu sau

Đâu ràng

Đâu buộc

 

May sao em còn có trái tim

Nên vẫn tin

Hiểu được trần gian.

 

C.L