Thăm quê Bác làng sen – Thơ Trần Lê

16.06.2013

Thăm quê Bác làng sen – Thơ Trần Lê

Có một lần

con về thăm quê Bác

Đêm làng Sen

trăng tỏa mát câu hò

 

mái nhà tranh

đơn sơ

ngọn đèn dầu thân thiết

như còn in tuổi thơ Bác

…đi qua.

 

Con được nghe

những khúc dân ca

trước lúc đi xa…

Người còn mong nghe lại

 

Nhìn hàng cây

bồi hồi liên tưởng mãi

sâu thẳm trong lòng

thương nhớ Bác - Bác ơi!

 

Năm tháng đi qua

Đã nửa cuộc đời

Mang sức trẻ

vượt muôn ngàn giông tố

 

Theo chân Bác

Làm theo lời Người chỉ giáo

Mãi ấm nồng tình Bác

…ở trong tim.