Ru ai – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

06.12.2017

Trắng mộ bia, trắng trời chiều

Bóng Ghềnh Ráng ngã liêu xiêu ảo mờ

Đốt lòng. Cháy bỏng câu thơ

Tình yêu trôi giữa vật vờ gió trăng

Ta về chếnh choáng hương men

Tìm người rao bán trăng vàng ngày xưa

Ru ai – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Ai cho thật – ai bảo đùa

Thử ngồi nhặt cả nắng mưa lọc tìm

 

Trượt chân vướng sợi bìm bìm

Nghe như chạm khẽ nỗi niềm bìm ơi !

 

Miền xanh bông cỏ trắng bời

Ru ai biển gió hát lời vô vi…

 

                                Chiều bên mộ Hàn Mặc Tử

                                Ghềnh Ráng - Qui Nhơn

                                               N.H.S