Rằm tháng giêng sông Đáy – Thơ Ngân Vịnh

31.07.2012

Đêm mặt sông sương như khói

Vầng trăng tròn vằng vặc soi

Cỏ liêng liếng bờ sóng dội

Đôi tiếng vạc kêu ngang trời

Rằm tháng giêng sông Đáy – Thơ Ngân Vịnh

Bóng Người như còn đâu đó

Canh khuya bàn bạc việc quân

Áo mỏng vai gầy nẻo gió

Rằm giêng năm ấy sông xuân

Tháng ngày vẫn còn vang vọng

Con thuyền đầy ánh trăng ngân

Nước dòng sông không khép sóng

Chân trời xa hóa nên gần

Bao nhiêu năm rồi sông Đáy

Khói sương lặng lẽ đi về

Biết rằng thời gian nước chảy

Mà sao lòng cứ trăng khuya.

16-12-1998