Nơi Bác nghỉ - Thơ Nguyễn Văn Chương

19.01.2012

Ong vạn cánh ríu ran về xây mật

Hoa trái trăm miền quanh năm dâng hương

Bác chẳng muốn thành Ông-Tiên-cổ tích

Vẫn lắng bước chân con cháu giữa đời thường.

Nơi Bác nghỉ - Thơ Nguyễn Văn Chương

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồn đất nước

 

 

Điệu lục bát, một mảnh hồn đất nước

Biểu tượng quê hương: rau muống, tương cà

Bữa bữa Bác ăn không vắng quả cà, đĩa rau muống luộc

Lời nhân loại xuống đường

qua Bác

hóa dân ca! (*)

 

 

 

 

(*) Hồi đầu vận động cách mạng, Bác đã dịch "Quốc tế ca” ra thơ lục bát, để nhân dân lao động dễ thuộc, dễ nhớ