Những mũi kim lặng lẽ-Thơ Nguyễn Văn Thanh

17.08.2012

Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua sớ vải

người đàn bà

vá chiếc áo rách cho chồng

nhíp chiếc quần sứt chỉ đứa con thơ

Những mũi kim lặng lẽ-Thơ Nguyễn Văn Thanh

Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua đêm

người đàn bà

vá từng tiếng khóc

nhíp từng hạt nước mắt khô

Những mũi kim lặng lẽ xuyên qua hồn

người đàn bà

không thể vá mảnh tim đã vỡ

khi chồng khuất núi

con khuất sông!