Như còn nghe hơi ấm của Người - Thơ Kim Thạch

25.04.2012

Về đứng nơi đây bên Lán Nà Lừa

“Thủ đô gió ngàn” núi rừng xanh thẳm(1)

Gian lều vắng ngập tình yêu đằm thắm

Như còn mang hơi ấm của Người.

Như còn nghe hơi ấm của Người - Thơ Kim Thạch

Thuở trời đất còn chìm trong đêm tối

Giữa đại ngàn một đóm lửa sáng lên

Mấy ngàn năm kết tụ khí hùng thiêng

Tỏa sáng cả khắp non sông nguồn cội.

Chiếc "bàn đá chông chênh” bên bờ suối

Như còn dấu in bóng dáng của Người

Một chí lớn soi muôn đường vạn lối

Rạng ánh hồng chói lọi cõi trời Nam.

Về nơi đây, giữa rừng núi đại ngàn

Nghe lộng gió một tâm hồn thời đại

Tình yêu lớn trái tim Người sống mãi

Với thời gian trên khắp dải non sông.

Ngày về thăm "Thủ đô gió ngàn”

Tháng 5/2007(1) Nơi Bác Hồ ở và làm việc tại ATK Việt Bắc.