NHỚ NÁ HỒ - Thơ Hoàng Hởi

28.10.2011

Khi ta nghe tên

Ná Hồ

Ta lại nhớ

Anh cán bộ đã cùng ta đóng khố

Đi cắm cái chông, đi bẫy cái thò

Đánh thằng Pháp như đánh con hổ Lơ-pơ

NHỚ NÁ HỒ - Thơ Hoàng Hởi

Nhớ lời anh nói:

"Chỉ có Ná Hồ là thương dân nhiều nhất

Ná thương ta đói cơm ăn muối lạt

Leo dốc nhiều, chân đi không nổi”

Nhớ tay anh cầm rựa khắc hoa văn

Mải miết cùng dân làng bao mùa rẫy…

Hôm nay

Bộ đội về, quần áo đẹp một màu

Có súng to, súng nhỏ

Họ ở nhiều miền rất lạ

Sao giống anh cán bộ ta quen

Bà con bảo nhau:

- Họ đều là con cháu Ná Hồ Chí Minh

Những ngày này khắp Tây Nguyên súng nổ

Ta càng thương càng nhớ Ná Hồ

Thương bộ đội mình đội nắng dầm mưa

Đánh thắng giặc treo cờ của Ná

__________________________________

*Ná: Bác, tiếng Gia-rai