Người là HỒ CHÍ MINH – Thơ của Trương Đình Đăng

21.12.2011

Với nhân loại cần lao

Người là bạn bè

Là anh em

Là đồng chí!...

Người là HỒ CHÍ MINH – Thơ của Trương Đình Đăng

Với Tổ quốc, nhân dân

Người là công dân mẫu mực

Tận hiếu

Tận trung

Tận hiến!...

Với kẻ thù

Người vừa kiên định vừa khoan dung

Cướp bóc thì đuổi

Chạy trốn thì tha

Thù hận bỏ qua

Khoan hòa hữu nghị!...

Với chính mình

Người thanh cao giản dị

Ăn không cao lương mỹ vị

Ở chẳng gác tía lầu son

Mặc không xa hoa kiểu cách

Áo sờn cổ sờn vai chưa chịu may cái khác

Đôi dép cao su mòn quai vẹt gót

Xin Người thay, Người chẳng bằng lòng

Người quý trọng của công

Không tơ hào vị kỷ

Bởi thương dân thương nước còn nghèo

Duy chỉ một điều

Tận cùng ham muốn

- "Nước được độc lập tự do

Đồng bào ai cũng được cơm no áo ấm

Ai cũng được học hành

Nhân loại yên bình không thù hận, chiến tranh!”

Một con người như mọi con người

Mà anh hùng cái thế

Làm rạng rỡ non sông

Bôn ba bốn biển năm châu

Người đau nỗi đau nhân loại

Người thương tình thương rất NGƯỜI

Quyết hy sinh cứu dân, cứu nước, cứu ĐỜI!

Một con người như mọi con người

Mà danh nhân kiệt xuất

Cả thế giới nghiêng mình

Bậc vĩ nhân thiên hạ

Vẫn công bộc nhân dân

Người là HỒ CHÍ MINH !