Mưa hồn nhiên – Thơ Đinh Thị Như Thúy

08.12.2017

đến những con dốc hút sâu ngang qua krông pắc
cũng đã mưa rồi
mưa còn muốn một điều gì nữa
rồi sẽ phải chết trong từng giây
khi gặm nhấm nỗi khánh kiệt
những tưởng tượng ngày mưa phố huyện
vệt bùn đỏ hoe
những bông cỏ đĩ rập rờn
lướt thướt mang mưa trên năm cánh trắng  

Mưa hồn nhiên – Thơ Đinh Thị Như Thúy

mưa kéo dài từ núi nọ

mưa kéo dài từ ngày nọ

mưa nhẫn nại

chờ những con đường xuyên qua rẫy thành sông

chờ những cây nấm rữa

 

một mùa một ngày một người

bao giờ cũng nhỏ bé

bao giờ cũng chẳng có gì đáng nói

 

một ngày xoè tay hứng từng giọt

rồi một ngày thu mình co ro

một ngày dằn dỗi bất cần

rồi một ngày chết vì mong đợi

 

chỉ có mưa không cần nghi ngại

chỉ có mưa hồn nhiên

 

 Đ.T.N.T