Làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ

24.08.2013

Chiều ngày 24/8/2013, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhà văn, Hội Âm nhạc, Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố cùng với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đã làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ.

Làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ

Ông Hồ Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ đã trao đổi thông tin về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá thể lệ các cuộc thi của Hội thi sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Hội thi gồm cuộc thi sáng tác mỹ thuật năm 2013 với chủ đề “Thành phố Cần Thơ trên đường đổi mới và phát triển”, cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn năm 2013 với chủ đề “Cần Thơ – 10 năm xây dựng và đổi mới”, cuộc thi sáng tác ca khúc năm 2013 với chủ đề “Cần Thơ –Thành phố đồng bằng”, cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật năm 2013 với chủ đề “Quê hương Cần Thơ hôm nay” và cuộc thi sáng tác “Bài vọng cổ thành phố Cần Thơ” năm 2013. Các cuộc thi dành cho những người sáng tác chuyên và không chuyên trong cả nước. Tổng kết trao giải Hội thi từ ngày 24 – 31/12/2013.

 Trên tinh thần chào mừng, hưởng ứng và trao đổi sáng tác, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật và  Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tích cực hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá thể lệ các cuộc thi và động viên văn nghệ sĩ Đà Nẵng nhiệt tình tham gia.

 

Hà Nghi Thảo