Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

20.09.2011
Sáng ngày 08/9/2011, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Đà Nẵng và Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Ngày Sân khấu Việt Nam - 12 tháng 8 âm lịch hàng năm đã được Ban Bí thư TW Đảng kết luận tại Thông báo số 364-TB/TW ngày 30 tháng 7 năm 2010. Đây là ngày hội tôn vinh nền sân khấu nước nhà, nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu đoàn kết, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của nền sân khấu Việt Nam, để phấn đấu có nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, cổ vũ, động viên toàn dân tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Phần nghi lễ được diễn ra trang trọng với nghi thức truyền thống đọc văn tế, dâng hương, trống tế. Các nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Quảng Nam và Nhà Hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng đã biểu diễn trích đoạn tuồng Thủ thiệm ở chợ Được, Trần Bình Trọng, như một sự thành kính dâng lên tổ sư của ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ Nguyễn Trường Hoàng, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Đà Nẵng nêu rõ trong thời gian qua Sân khấu thành phố đã có những tác phẩm và hoạt động phản ánh chân thực những vấn đề cần quan tâm trong cuộc sống, mà trong đó luôn đề cập tới hình ảnh những con người tốt, những tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực, đóng góp vào thành quả chung của sự nghiệp đổi mới thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, ông Võ Công Trí, đại diện lãnh đạo thành phố đã tặng hoa cho các nghệ sĩ tiêu biểu và phát biểu nhấn mạnh Ngày Sân khấu Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho sự thống nhất về quan niệm và đội ngũ trong tình hình mới, là ngày hội của sự thống nhất, là cơ hội để tạo nên cơ sở cho sự gìn giữ và phát triển sự nghiệp sân khấu Việt Nam trong thời kỳ mới đồng thời động viên các nghệ sĩ sân khấu thành phố tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, phấn đấu có nhiều tác phẩm và hoạt động sân khấu có ý nghĩa, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật sân khấu của công chúng thành phố.

Vân Như