Không em- Thơ Lê Huy Hạnh

12.12.2017

Nếu như không em

Tờ giấy mãi mãi là màu trắng

Để anh câm lặng

Không chân dung

Không đường nét

Sắc màu

Không em- Thơ Lê Huy Hạnh

Nếu như không em

Sẽ chẳng có gì đâu

Chẳng tóc ngắn

Tóc dài

Chẳng bờ môi

Khóe mắt

 

Nếu như không em

Môi mặn chát

Khóc người

Gặp gỡ

Chia xa

 

Nếu như không em

Anh trụi trần chân đất

Những con đường vô định mãi dài ra

 

Nếu như không em

Ta rong ruổi ta

Tờ giấy

Ngàn năm

Trắng !

 

L.H.H